TPM-AM: NÂNG CAO HIỆU SUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ THÔNG QUA BẢO TRÌ TỰ CHỦ

Bạn có nghĩ sự hoạt động ổn định của máy móc thiết bị chính là yếu tố cốt lõi cho sự gia tăng năng suất của một nhà máy?

Nhà máy của bạn có đang gặp những vấn đề bên dưới?

  1. Máy móc thiết bị thường xuyên xảy ra những sự cố bất thường, phải dừng máy, dừng chuyền, ảnh hưởng năng suất chung, lịch giao hàng, và quan trọng hơn đến uy tín với khách hàng?
  2. Người vận hành không cùng tham gia vào công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc mà hoàn toàn phó thác cho bộ phận bảo trì?
  3. Bạn còn lúng túng chưa biết cách triển khai và đo lường hiệu quả của Bảo trì tự chủ, cũng như đo lường hiệu suất thiết bị?

Khóa học về TPM-AM (Bảo trì tự chủ) của Aimnext sẽ giúp nhà máy xây dựng hệ thống và vận hành sự bảo trì chủ động từ ngay chính những người vận hành, qua đó giảm thiếu sự cố, nâng cao tuổi thọ máy móc, tối đa hóa hiệu suất thiết bị và nâng cao năng suất của toàn nhà máy

SƠ LƯỢC

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Hình thức đào tạo:
  • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

  • Thấu hiểu các phương pháp giúp người quản lý nâng cao kiến thức, kỹ năng của người vận hành máy, tăng cường sự tham gia tích cực của người vận hành trong việc duy trì các điều kiện cơ bản, phát hiện các dấu hiệu sự cố của máy móc thiết bị, và loại bỏ các khiếm khuyết từ nguồn.
  • Cải thiện thời gian hoạt động của máy, giảm lãng phí/tổn thất do sự cố/hỏng hóc gây ra, tăng hiệu suất tổng thể thiết bị (OEE), từ đó tăng công suất nhà máy.

ĐỐI TƯỢNG

  • Cấp giám đốc các bộ phận, Cấp quản lý, các phòng ban Giám đốc nhà máy, quản đốc; Các cấp quản lý các bộ phận sản xuất, quản lý thiết bị, kỹ thuật sản xuất,…

NỘI DUNG

Phần 1. Tổng quan về TPM Phần 2. Giới thiệu về Bảo trì tự chủ (TPM - AM) Phần 3: 3 công cụ của AM Phần 4. Cách thức triển khai 7 bước AM Phần 5. Cách đo lường và đánh giá hoạt động AM Phần 6. Cách đo lường và đánh giá hoạt động AM Phần 7. Kế hoạch hành động và áp dụng vào công việc

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “TPM - AM: Nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị thông qua bảo trì tự chủ" tại đây. 

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Đang cập nhập
 
 

Phản hồi của học viên