Ms Duyen - Aimnext Vietnam

BÀI VIẾT PHỎNG VẤN

Chị Duyên - là người luôn dành rất nhiều tâm huyết trong việc đào tạo phát triển đội ngũ nhân sự người Việt Nam. Aimnext Việt Nam đã có cơ hội được đồng hành với công ty.