Tin tức

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 9-10/5/2024 tại HCM

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 9-10/5/2024 tại HCM

Bạn băn khoăn làm thế nào để có thể xây dựng các mục tiêu cụ thể và đo lường được?
- Bạn muốn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu đề ra?
Bạn muốn nắm bắt được tiến độ của dự án một cách rõ ràng?
Bạn chưa kịp thời cải tiến kế hoạch hoặc chưa biết cách để cải tiến khiến cho kế hoạch bị gián đoạn giữa chừng?

Hãy tham gia khóa học “Cách tiến hành PDCA” do AIMNEXT VIETNAM tổ chức. PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

 

【ĐÀO TẠO】"Tư duy logic cơ bản" ngày 25-26/4/2024 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Tư duy logic cơ bản" ngày 25-26/4/2024 tại HN

Bạn thường nghe về tư duy logic, nhưng liệu bạn đã thật sự hiểu rõ được logic là gì và phương thức để tư duy và suy nghĩ một cách logic hay chưa?
Khi bạn trình bày hoặc báo cáo, cấp trên không hiểu bạn muốn nói gì và yêu cầu bạn sửa lại báo cáo nhiều lần?
Khi giải quyết vấn đề, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gốc hay giải pháp mà bạn đề xuất không được cấp trên đồng ý vì thiếu cơ sở suy luận logic?

Bằng việc nâng cao tư duy logic, mỗi ngày bạn giảm bớt 10 phút giao tiếp không hiệu quả với cấp trên, mỗi năm bạn có thể tiết kiệm hơn 2000 phút. Quan trọng hơn, năng lực tư duy logic chính là nền tảng vững chắc giúp bạn cải thiện năng lực và năng suất làm việc.

 

【ĐÀO TẠO】"Tư duy logic cơ bản" ngày 25-26/4/2024 tại HCM

【ĐÀO TẠO】"Tư duy logic cơ bản" ngày 25-26/4/2024 tại HCM

Bạn thường nghe về tư duy logic, nhưng liệu bạn đã thật sự hiểu rõ được logic là gì và phương thức để tư duy và suy nghĩ một cách logic hay chưa?
Khi bạn trình bày hoặc báo cáo, cấp trên không hiểu bạn muốn nói gì và yêu cầu bạn sửa lại báo cáo nhiều lần?
Khi giải quyết vấn đề, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gốc hay giải pháp mà bạn đề xuất không được cấp trên đồng ý vì thiếu cơ sở suy luận logic?

Bằng việc nâng cao tư duy logic, mỗi ngày bạn giảm bớt 10 phút giao tiếp không hiệu quả với cấp trên, mỗi năm bạn có thể tiết kiệm hơn 2000 phút. Quan trọng hơn, năng lực tư duy logic chính là nền tảng vững chắc giúp bạn cải thiện năng lực và năng suất làm việc.

 

【ĐÀO TẠO】"Tổng quan hệ thống sản xuất tinh gọn - Monozukuri" ngày 15-16-17/4/2024 ở HN

【ĐÀO TẠO】"Tổng quan hệ thống sản xuất tinh gọn - Monozukuri" ngày 15-16-17/4/2024 ở HN

Làm lâu năm tại nhà máy của Nhật, nhưng liệu bản thân/các quản lý tại hiện trường có thực sự hiểu rõ bản chất các công cụ về quản lý sản xuất đang ứng dụng tại nhà máy của mình?
Bạn thường xuyên nghe nói về Hệ thống sản xuất tinh gọn, hay hệ thống sản xuất Toyota, nhưng thực sự hệ thống này gồm những gì, có đang được áp dụng vào nhà máy của mình và có đang thu được hiệu quả như mong đợi?
Làm sao để các hoạt động cải tiến đang tiến hành đã hiệu quả và được triệt để hay chưa?

Khóa học sẽ cung cấp cho các quản lý của bộ phận sản xuất hay quản lý chất lượng những kiến thức tổng quát về hệ thống SXTG, nhằm hỗ trợ cấp quản lý hiểu rõ bản chất và ứng dụng/ cải tiến hiệu quả hơn các phương pháp và công cụ của Sản xuất tinh gọn tại chính nhà máy của mình