Hội thảo sắp tới

Aimnext hướng đến hội thảo mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp

Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp - 6/2024

Hồ Chí Minh: 18-19/6/2024
Hà Nội: 25-26/6/2024
Hà Nội: 29-30/7/2024
Xem chi tiết và đăng ký

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục tạo ảnh hưởng - 7/2024

Hồ Chí Minh: 9-10/7/2024
Hà Nội: 16-17/7/2024
Xem chi tiết và đăng ký

Kỹ năng giải quyết vấn đề - 7/2024

Hồ Chí Minh: 18-19/7/2024
Hà Nội: 25-26/7/2024
Hà Nội: 5-6/8/2024
Xem chi tiết và đăng ký

Cách tiến hành 5S - 08/2024

Hồ Chí Minh: 5-6-7/8/2024
Hà Nội: 12-13-14/8/2024
Xem chi tiết và đăng ký

Thành tựu

Aimnext Vietnam là công ty 100% vốn Nhật Bản, hoạt động trong̣ lĩnh vực tư
vấn kinh doanh, quản lý sản xuất, và các khóa đào tạo về quản lý sản xuất và
quản lý nói chung, chương trình teambuilding cho các công ty Nhật Bản tại
Việt Nam cũng như các công ty trong nước.


700 + Khách hàng
13,600 + Học viên tham dự
77 % Đánh giá khóa học "Rất hữu ích"
54 % Đánh giá giảng viên "Rất tốt"

Ý kiến khách hàng

MR. KAWASAKI

MR. KAWASAKI

CÔNG TY NICHIAS HẢI PHÒNG

DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÀO TẠO CÁCH TIẾN HÀNH 5S

MR. KAWASAKI

MR. KAWASAKI

CÔNG TY TNHH NICHIAS HẢI PHÒNG

ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU

Mr. SHINJI SHIBASAKI

Mr. SHINJI SHIBASAKI

CÔNG TY TNHH BX BUNKA VIỆT NAM
Mr. Hideo Mitsunaga</br> Mr. Lê Thành Nguyên

Mr. Hideo Mitsunaga
Mr. Lê Thành Nguyên

CÔNG TY TNHH KYOSHIN VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc & Giám đốc điều hành

Mr. Takahashi Fumiyoshi

Mr. Takahashi Fumiyoshi


CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

Tin tức

 

【ĐÀO TẠO】"Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp" ngày 25-26/6/2024 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp" ngày 25-26/6/2024 tại HN

Bạn đã hiểu 1 cách đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của 1 người quản lý trong công ty?
Bạn có kiến thức kế toán cơ bản, có thể đọc và phân tích báo cáo tài chính của công ty, qua đó hiểu rõ hiện trạng của công ty và đưa ra những kế hoạch phù hợp?
Là lãnh đạo 1 nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra?
Bạn đã ý thức đầy đủ và có các kỹ năng cần thiết trong việc đào tạo cấp dưới?

Hãy tham dự khóa học "Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp" của AIMNEXT để hiện thực hóa chiến lược đào tạo con người, phát huy nội lực bản thân.


【ĐÀO TẠO】"Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp" ngày 18-19/6/2024 tại HCM

【ĐÀO TẠO】"Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp" ngày 18-19/6/2024 tại HCM

Bạn đã hiểu 1 cách đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của 1 người quản lý trong công ty?
Bạn có kiến thức kế toán cơ bản, có thể đọc và phân tích báo cáo tài chính của công ty, qua đó hiểu rõ hiện trạng của công ty và đưa ra những kế hoạch phù hợp?
Là lãnh đạo 1 nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra?
Bạn đã ý thức đầy đủ và có các kỹ năng cần thiết trong việc đào tạo cấp dưới?

Hãy tham dự khóa học "Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp" của AIMNEXT để hiện thực hóa chiến lược đào tạo con người, phát huy nội lực bản thân.


 
【ĐÀO TẠO】"Nâng cao năng lực QLSX cho Leader" ngày 10-11-12/6/2024 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao năng lực QLSX cho Leader" ngày 10-11-12/6/2024 tại HN

Là quản lý trực tiếp, bạn đã trang bị cho mình đầy đủ các kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng tại nhà máy?

Bạn đã hiểu đầy đủ về nhiệm vụ và công việc cần làm của 1 quản lý trực tiếp? ?
- Bạn đã biết rõ cách quản lý QCD tại nhà máy và thực hiện được cải tiến hiện trường như mong muốn cấp trên? ?
- Bạn đã biết cách lãnh đạo và đào tạo hiệu quả công nhân cấp dưới?

Hãy tham gia khóa học “Nâng cao năng lực sản xuất cho Leader”, tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân đồng thời giúp nhà máy của bạn không ngừng nâng cao chất lượng, cắt giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao năng lực QLSX cho Leader" ngày 5-6-7/6/2024 tại HCM

【ĐÀO TẠO】"Nâng cao năng lực QLSX cho Leader" ngày 5-6-7/6/2024 tại HCM

Là quản lý trực tiếp, bạn đã trang bị cho mình đầy đủ các kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng tại nhà máy?

Bạn đã hiểu đầy đủ về nhiệm vụ và công việc cần làm của 1 quản lý trực tiếp? ?
- Bạn đã biết rõ cách quản lý QCD tại nhà máy và thực hiện được cải tiến hiện trường như mong muốn cấp trên? ?
- Bạn đã biết cách lãnh đạo và đào tạo hiệu quả công nhân cấp dưới?

Hãy tham gia khóa học “Nâng cao năng lực sản xuất cho Leader”, tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân đồng thời giúp nhà máy của bạn không ngừng nâng cao chất lượng, cắt giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất.