Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất

Hoạt động tại nhà máy của bạn có đang gắn liền với việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí?

Nhà máy đã có hệ thống cải thiện chi phí giúp nâng cao năng suất và lợi nhuận hàng ngày chưa?

 1. Làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và tăng lợi nhuận?
 2. Làm thế nào để xác định và giảm thiểu Muda, Mura, Muri, qua đó gắn liền với hoạt động cải thiện chi phí?
 3. Bạn muốn ngăn ngừa việc phát sinh những chi phí không cần thiết (chi phí hao tổn) hoặc các chi phí không nằm trong kế hoạch?
 4. Bạn muốn biết cách quản lý mục tiêu sao cho có thể cải thiện được chi phí?
 5. Bạn muốn nâng cao ý thức về chi phí đối với nhân viên của mình?

Khóa học "Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất" tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và đảm bảo mức độ sinh lời cho nhà máy, một vấn đề được xem là sống còn cho các nhà máy hiện nay. Khóa học sẽ giúp học viên nắm bắt được các phương pháp thực tiễn cần thiết để giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình quản lý nhà máy mình.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức và cách ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể

MỤC TIÊU

 • Hiểu được bản chất của chi phí và mối liên hệ với lợi nhuận.
 • Nắm bắt được các phương pháp cải thiện chi phí để có thể áp dụng ngay vào thực tế.
 • Nâng cao năng lực thực tiễn về cải tiến chi phí sản xuất thông qua các bài tập thực hành.

ĐỐI TƯỢNG

 • Trưởng xưởng, trưởng các bộ phận, nhân viên quản lý các bộ phận, nhân viên phụ trách vấn đề chi phí

NỘI DUNG

Phần 1: Hiểu về chi phí
~Định nghĩa về chi phí, mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận ~ 
Phần 2: Nâng cao năng lực cải thiện chi phí
~ Hiểu các quy tắc cải thiện chi phí và vận dụng vào hiện trường ~ Phần 3: Triển khai hoạt động cải thiện chi phí
~ Mô phỏng quy trình PDCA để cải thiện chi phí ~ 
Phần 4: Kế hoạch áp dụng 

Phản hồi của học viên

"Nhận biết được các chi phí để cần cải thiện. "

(Học viên khóa In-house năm 2017)

"Nhận biết được các loại chi phí và cách giải quyết. "

(Học viên khóa In-house, năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Quản lý và Tiết giảm chi phí sản xuất" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Quản lý và Tiết giảm chi phí sản xuất”