Hỗ trợ nhập cảnh Việt Nam・Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Như Anh/Chị đã biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước vẫn còn đang khá phức tạp, và việc nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục được kiểm soát rất chặt chẽ.
Aimnext Việt Nam triển khai một dịch vụ mới "Hỗ trợ nhập cảnh Việt Nam・Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài" dành riêng cho các khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài việc xin giấy phép nhập cảnh, giấy phép lao động, visa và thẻ cư trú tại Việt Nam,
chúng tôi còn hỗ trợ các thủ tục khác như sắp xếp hướng dẫn thủ tục cách ly khi nhập cảnh,
hỗ trợ đặt vé máy bay...
Nếu Anh/Chị cần hỗ trợ về việc nhập cảnh hoặc xin giấy phép lao động cho người Nhật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nội dung dịch vụ "Hỗ trợ nhập cảnh Việt Nam・Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài"
1. Hỗ trợ xin giấy phép nhập cảnh
Dịch vụ bao gồm:
  • Hỗ trợ lên kế hoạch nhập cảnh
  • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ
  • Thay mặt xin giấy phép nhập cảnh của UBND, Cục nhập cảnh, Sở Y tế.
  • Hướng dẫn xin visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật
  • Hướng dẫn test PCR, quy trình cách ly
  • (Option) Hỗ trợ đặt vé máy bay, đặt khách sạn cách ly
2. Hỗ trợ xin mới giấy phép lao động (Work permit)
3. Hỗ trợ xin thẻ tạm trú (Temperatory Residence Card)
※Thời gian chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục mất khoảng 2-3 tháng, nên nếu có nhu cầu, Anh/Chị vui lòng liên hệ sớm.
※Tùy vào tình hình dịch bệnh ở Việt Nam mà các thủ tục có thể thay đổi.
Vui lòng liên hệ qua địa chỉ email hoặc điện thoại dưới đây để biết thêm thông tin.
- Email: training-vn@aimnext.com
  • Ms. Hồ T. Bé(Tiếng Việt・Tiếng Anh)
  • Ms. Hoàng Duyên(Tiếng Nhật)
- Tel: 028.3995.8290