Nâng cao kỹ năng đánh giá nhân viên

Bạn đã có thể sử dụng việc đánh giá như một cơ hội để phát triển năng lực nhân viên?

 1. Bạn chưa hiểu hết mục đích và ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên, và chỉ nghĩ đơn giản đó là công việc làm mất của bạn nhiều công sức và thời gian một cách không cần thiết?
 2. Hạng mục và các tiêu chi đánh giá không rõ ràng, hay người đánh giá cũng chưa thật sự hiểu thấu đáo, dẫn đến việc đánh giá 1 cách cảm tính, hay có sự không đồng nhất trong đánh giá, và đó là nguồn gốc dẫn đến sự bất mãn của nhân viên?
 3. Bạn cũng mong muốn hệ thống đánh giá có thể hỗ trợ việc đào tạo nhân viên, nhưng do thiếu kỹ năng phản hồi hay kỹ năng phỏng vấn đánh giá, mà bạn chưa tận dụng được điều này một cách hiệu quả?

Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên và nâng cao kỹ năng đánh giá, cũng như kỹ năng phỏng vấn đánh giá, nhằm ứng dụng được kết quả đánh giá trong việc phát triển năng lực nhân viên. Hệ thống đánh giá hiện đang sử dụng ở công ty bạn cũng có thể được đưa vào bài tập tình huống và luyện tập thực tế theo yêu cầu.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Hiểu mục đích của đánh giá nhân viên và vai trò của người đánh giá.
 • Nâng cao ý thức và có thể thực hiện được việc đánh giá công bằng và hợp lý bằng việc thấu hiểu quy trình, hệ thống đánh giá và phương pháp thiết lập hạng mục và tiêu chí đánh giá.
 • Nắm được các kỹ năng thiết yếu để việc đánh giá đóng góp vào việc phát triển năng lực nhân viên.

ĐỐI TƯỢNG

 • Quản lý, Leader, và những người liên quan đến đánh giá nhân viên

NỘI DUNG

Phần 1: Vai trò và trách nhiệm của người quản lý trong công tác đánh giá nhân viên Phần 2: Quy trình đánh giá và các phương pháp đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp
Phần 3: Kỹ năng thiết yếu cần có trong đánh giá nhân viên
Phần 4: Cách tiến hành tổ chức phỏng vấn đánh giá hiệu quả
Phần 5: Áp dụng kết quả đánh giá vào việc phát triển năng lực nhân viên
Phần 6: Lập kế hoạch hành động

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
94Học viên đã tham gia khóa học
36Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%  Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
98%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 39% đánh giá “Rất tốt”)

Phản hồi của học viên

"Chỉ rõ cách thức đánh giá nhân viên một cách chính xác, thuyết phục"

(Học viên khóa In-house, 2018)

”Nắm rõ hơn kỹ nâng xây dựng mục tiêu, tiêu chí đánh giá, kỹ năng mềm khi đánh giá nhân viên。”

(Học viên khóa In-house, 2018)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Nâng cao kỹ năng đánh giá nhân viên" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

Chuyên mục