KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC QC - CẤP ĐỘ 3

Hãy khẳng định uy tín của doanh nghiệp bằng những sản phẩm hoàn hảo đã được kiểm soát bởi bộ phận QA/QC chuyên nghiệp!
Bộ phận kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp của bạn đã:
 • Hiểu rõ cách tư duy và các nguyên tắc quan trọng để quản lý chất lượng một cách chuyên nghiệp
 • Sử dụng thành thạo các công cụ QC để kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay trong từng công đoạn sản xuất một cách hiệu quả.
 • Luôn kịp thời phát hiện ra lỗi sản phẩm, và tìm kiếm giải pháp tối ưu để không lặp lại lỗi tương tự trong quy trình sản xuất.
 • Nhật Bản luôn nổi tiếng là nước đi đầu thế giới trong Quản lý chất lượng. Vì vậy, AIMNEXT xin được giới thiệu khóa học nhằm cung cấp kiến thức liên quan đến “Kiểm định năng lực QC – Cấp độ 3” để tạo nền tảng vững chắc về quản lý chất lượng cho doanh nghiệp, giúp bộ phận QA/QC phát huy tối đa vai trò quan trọng của mình trong việc xây dựng uy tín và thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức & cách ứng dụng thông qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể.

MỤC TIÊU

 • Nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Biết cách thu thập & phân tích dữ liệu, hiểu và biết sử dụng các công cụ QC quan trọng để trực quan hóa dữ liệu và kiểm tra, kiểm soát chất lượng hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG

 • Nhân viên và các cấp quản lý bộ phận QA/QC, các ứng viên muốn làm việc trong bộ phận QA/QC, và nhân viên của tất cả các bộ phận sản xuất khác cần có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng

NỘI DUNG

Phần 1. Các khái niệm và suy nghĩ cơ bản trong kiểm soát chất lượng Phần 2. Thu thập & phân tích dữ liệu

Phần 3. Chỉ số năng lực quá trình

Phần 4. Sử dụng 7 công cụ QC Phần 5. 7 công cụ QC mới là gì? Phần 6. Căn bản về kỹ thuật thống kê Phần 7. Biểu đồ kiểm soát Phần 8. Phân tích tương quan Phần 9. Follow up: tiến hành làm bài kiểm tra online sau 1 tháng áp dụng vào công việc

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học "Kiểm định năng lực QC- Cấp độ 3" tại đây. 

Phản hồi của học viên