Hướng tiếp cận

Coming  Soon

Đặc điểm

01 Hạng mục đánh giá được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực nhân viên

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cho hơn 500 doanh nghiệp và trên 13.6000 học viên (đến thời điểm hiện tại), thông qua Phương châm kinh doanh, Tầm nhìn và Nhiệm vụ của doanh nghiệp, chúng tôi hiểu được định hướng phát triển nhân viên, từ đó tiến hành sửa đổi và thiết kế các hạng mục đánh giá nhân viên phù hợp với định hướng.


02 Tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, dễ hiểu

Một trong những nguyên nhân khiến nhân viên người Việt Nam bất mãn hoặc nghỉ việc là tiêu chí đánh giá của doanh nghiệp còn mơ hồ. Với từng hạng mục đánh giá, chúng tôi xây dựng 5 tiêu chí (định nghĩa) rõ ràng, nhờ đó, không chỉ nâng cao khả năng thông hiểu của người được đánh giá, mà còn giúp người đánh giá dễ tiến hành đánh giá.


03 Tiêu chí đánh giá dựa trên cả góc nhìn của người VN

Áp dụng rập khuôn hệ thống đánh giá của Nhật sẽ khó có thể đem lại hiệu quả. Khi xây dựng các tiêu chí đánh giá, chúng tôi bổ sung cả quan điểm của người Việt Nam, từ đó giúp nhân viên người Việt dễ lý giải và thông hiểu.


04 Tăng tính hiệu quả của hệ thống đánh giá thông qua hỗ trợ áp dụng

Hạng mục và Tiêu chí đánh giá rõ ràng vẫn chưa đủ, quan trọng nhất chính là đưa vào áp dụng một cách hiệu quả. Đánh giá nhân viên hợp lý sẽ giúp giảm thiểu các chênh lệch khi đánh giá, tăng khả năng gắn bó với công ty, nâng cao động lực làm việc và giúp nhân viên phát triển năng lực cá nhân.

Xây dựng hạng mục & tiêu chí đánh giá

 『Ưu điểm khi Hạng mục & Tiêu chí đánh giá rõ ràng』

 Không chỉ giúp Người đánh giá dễ đánh giá và phản hồi, mà còn giúp Người được đánh giá hiểu rõ định hướng nghề nghiệp,
    nâng cao mong muốn phát triển cá nhân.

 Hiểu rõ những việc nhân viên đã làm tốt cũng như những điểm còn hạn chế, định hướng đào tạo và sắp xếp nhân lực
    một cách hiệu quả trong tương lai.

<Ví dụ>

Tham khảo thêm

Tải pamphlet dịch vụ tư vấn "Xây dựng và Sửa đổi hệ thống đánh giá nhân sự" tại đây.