Cách tiếp cận

Để thành công trong việc “Đào tạo nguồn nhân lực” thì sự khởi đầu như thế nào là điều rất quan trọng. Khi bạn yêu cầu nhân viên của mình tham dự khóa đào tạo có nội dung không phù hợp với khả năng của họ, hay những khóa đào tạo về kỹ năng không thực sự phù hợp với văn hóa công ty, thì chắc chắn sẽ không thể đạt được hiệu quả đào tạo như mong đợi.

Lấy ví dụ như trong ngành y, bác sĩ sẽ chẩn bệnh bằng việc đặt câu hỏi trước, sau đó đề xuất giải pháp trị liệu, kèm đơn thuốc. Ngoài ra, có những tình huống cần chẩn đoán chính xác hơn, sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng bằng các xét nghiệm máu, chụp CT, MRI, sau đó đề xuất giải pháp trị liệu.

Tương tự như vậy, trước tiên chúng tôi sẽ chẩn đoán vấn đề đang tiềm tàng bằng cách lắng nghe, và khảo sát khách hàng của chúng tôi. Ngoài ra, đối với các khách hàng yêu cầu sự chẩn đoán chính xác hơn, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá cụ thể năng lực của nhân viên, và sau đó đề xuất chương trình đào tạo, và kế hoạch đào tạo phù hợp tới khách hàng.

Các anh/chị có đang gặp phải những trăn trở sau đây không? Chúng tôi sẽ hỗ trợ các anh/chị có một khởi đầu tốt nhất, trong việc đào tạo nhân viên một cách hiệu quả!

Các anh/chị muốn thúc đẩy việc đào tạo nhân viên, nhưng lại không biết bắt đầu từ việc gì? (Không biết với cấp bậc nào sẽ cần chương trình đào tạo nào, nội dung gì cho phù hợp)

Trước khi đào tạo, các anh/chị muốn biết năng lực hiện tại của nhân viên.

Các anh/chị đã nắm bắt được sơ bộ năng lực của nhân viên, và muốn xác nhận lại đánh giá của mình đã chính xác hay chưa.

Cách thức tiến hành

Chúng tôi tiến hành đánh giá năng lực nhân viên cho các đối tượng theo 2 hình thức sau:

[Phiếu khảo sát]
Chúng tôi sẽ liệt kê các kỹ năng mà công ty đang muốn đánh giá nhân viên của mình, và thiết kế 5 câu hỏi cho mỗi kỹ năng. Sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu chính nhân viên và cấp trên của nhân viên đó đánh giá năng lực hiện tại của nhân viên, và mức độ quan trọng theo thang điểm 5
 
 

[Phỏng vấn]
Dựa trên kết quả đánh giá bằng phiếu khảo sát, chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn 1-1. Qua việc phỏng vấn, chúng tôi có thể đánh giá được một lần nữa không chỉ trình độ hiện tại, mà cả thái độ, cũng như năng lực của người đó, những yếu tố mà chúng ta không thể đánh giá được chỉ qua phiếu khảo sát.
 

Hiệu quả

01    Có thể chỉ rõ ra được “điểm mạnh” và “điểm cần cải tiến” của nhân viên.
 
02     Có thể xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả.
 
03         Có những thông tin hữu ích hỗ trợ việc xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên, cũng như để xem xét luân chuyển vị trí.

Trình tự tiến hành

TRƯỜNG HỢP THỰC TẾ VÀ BÁO CÁO MẪU

 

Tải pamphlet dịch  vụ tư vấn "Tư vấn đánh giá năng lực nhân viên" tại đây:

Tiếng Nhật: Download (PDF) Tiếng Việt: Download (PDF) Tiếng Anh: Download (PDF)