Mục đích của việc thực hiện 5S

- Tạo một môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ, an toàn cho người lao động. Qua đó tăng cường động lực và tinh thần làm việc cho nhân viên.

- Hình thành thói quen, tác phong làm việc chuyên nghiệp, ngăn nắp, chỉnh chu cho toàn bộ nhà máy. Hướng tới việc tăng năng suất lao động, tăng chất lượng công việc.

Chương trình tư vấn 5S


Đối tượng: Các công ty chưa có các hoạt động 5S, chưa có các tiêu chuẩn tiến hành và đánh giá 5S. 

 Mục tiêu:
- Nhân viên có ý thức về 5S, nắm bắt kiến thức và công cụ cần có để áp dụng 5S.
- Khách hàng được hướng dẫn lần lượt các bước để thực hiện 5S tại thực tế công ty mình.
- Khách hàng được hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn để tiến hành, đánh giá các hoạt động 5S và xây dựng chương trình để duy trì 5S bằng vòng tròn PDCA.

 

Thời lượng: 13 ngày

(9 tháng - 1,5 năm)

Quy trình làm việc:
                                   

 

Chương trình huấn luyện 5S

  Đối tượng: Các công ty đã và đang tiến hành 5S, đã có phân công người phụ trách 5S, và đã có các tiêu chuẩn tiến hành và đánh giá 5S. Nhưng mong muốn cải thiện chất lượng và hiệu quả của các hoạt động 5S hơn nữa thông qua việc nâng cao kiến thức, kỹ năng về 5S cho nhân viên và tạo động lực để nhân viên thực hiện 5S. 
 
Mục tiêu:

- Nhân viên hiểu được tầm quan trọng của 5S, chuyên sâu hơn về các kiến thức và công cụ cần thiết để áp dụng 5S.

- Nhân viên có thể nâng cao hiệu quả của các hoạt động 5S bằng cách ứng dụng vòng tròn PDCA.

- Khách hàng cải tiến được các hoạt động 5S và tạo dựng 1 môi trường làm việc thoải mái và hiệu quả.


 

Thời_lượng: 7 ngày 

(4 tháng)

 Quy trình làm việc:
                                 

 

Kết quả thực hiện Tư vấn, huấn luyện 5S

1. Nhà máy sản xuất:

 TRƯỚC SAU


2. Bệnh viện:

TRƯỚC SAU
 


 


Tham khảo thêm

Tải pamphlet chương trình huấn luyện, tư vấn 5S: