lợi ích

Kết hợp Team Building với một phần du lịch công ty giúp cho hoạt động du lịch công ty trở nên ý nghĩa hơn.

Kết hợp giữa thú vui “du lịch” của người Việt và cách đầu tư hiệu quả cho nguồn nhân lực

Không chỉ là vui chơi đơn thuần, teambuilding giúp thúc đẩy sự giao tiếp giữa các nhân viên.

Phương pháp hiệu quả giúp phát triển kỹ năng làm việc đội/nhóm

Các trò chơi teambuilding giúp nâng cao ý thức về làm việc đội/nhóm, các thành viên ý thức hỗ trợ đồng nghiệp để cùng đạt mục tiêu trong công việc.

Nhân viên hiểu hơn về giá trị tinh thần, chiến lược phát triển, sản phẩm của doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp (tầm nhìn, sứ mệnh...) được thiết kế lồng ghép vào nội dung trò chơi giúp nhân viên có thể nâng cao nhận thức về công ty mình.

Chi phí tổ chức được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, qua hình thức “đào tạo ngoài trời”

Chi phí tham quan, du lịch thông thường không được hạch toán vào chi phí hợp lý (Công văn số 9282/CT-TT&HT v/v hạch toán chi phí hợp lý)


3 đặc điểm chương trình

Aimnext cung cấp chương trình Team Building hiệu quả dựa trên kinh nghiệm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

01 Cung cấp chương trình Team Building với hiệu quả nâng cao kỹ năng làm việc đội/nhóm cao

Là công ty chuyên về tư vấn & đào tạo, AIMNEXT có khả năng xây dựng các trò chơi teambuilding phù hợp và mang lại hiệu quả đào tạo cao cho doanh nghiệp.


02 Cung cấp dịch vụ trọn gói

Từ thiết kế, xây dựng và tổ chức chương trình Team Building đến các vấn đề liên quan di chuyển, lưu trú & ăn uống của toàn bộ chuyến đi.


03 Đội ngũ nhân viên thông thạo 3 ngôn ngữ Anh - Nhật - Việt

Giúp khách hàng trao đổi về nhu cầu & mong muốn tổ chức chương trình và xử lý vấn đề nhanh chóng.

Ví dụ về các hoạt động

Trò chơi “Đồng lòng bước tới”

Dùng một miếng gỗ và các sợi dây, cả đội cùng nhau vượt qua một khoảng diện tích định trước.“Trong tập thể, nếu chỉ hành động theo ý kiến của bản thân, không phối hợp với nhóm thì không thể hoàn thành tốt công việc”.

Trò chơi “Qua thung lũng chết”

Dùng bảy thanh gỗ cho trước đưa toàn đội sang một bãi lầy trong thời gian ngắn nhất, và đem toàn bộ thanh gỗ sang bờ bên kia với toàn đội.“Trong những lúc khó khăn, sức mạnh và trí tuệ tập thể phát huy hiệu quả nhất. Nếu chỉ hoạt động độc lập thì khó có thể ra được giải pháp tối ưu”.

Trò chơi “ Vượt chướng ngại vật”

Mỗi thành viên trong đội chạy vượt chướng ngại vật, lấy mảnh ghép về cho đội trưởng / 1 thành viên trong đội lắp ráp. Kết quả: logo, biểu tượng, sản phẩm công ty.“Mỗi cá nhân là một thành phần không thể thiếu tạo nên công ty, chỉ khi mỗi người hoàn thành thật tốt công việc của mình thì công ty mới đạt được thành công”.