NGHỆ THUẬT LÀM HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

Nâng tầm chất lượng dịch vụ khách hàng để gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng

Bạn biết rằng duy trì và gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng là điều cần thiết, nhưng: 

 1. Bạn chưa biết làm thế nào để thấu hiểu được khách hàng, nhu cầu và mong đợi của họ về sản phẩm công ty, từ đó đem lại cho họ giá trị hữu ích mà khách hàng mong muốn. 
 2. Bạn nhận thấy hiện tại mỗi nhân viên đang phục vụ khách hàng theo cách của riêng họ, vậy làm thế nào để thống nhất chung về nhận thức, cách làm của tất cả mọi người, để khách hàng nào cũng cảm thấy hài lòng về công ty bạn.
 3. Bạn nhận thấy nhân viên chỉ đang thực hiện theo các yêu cầu của khách hàng một cách máy móc, mà chưa thực sự thấu hiểu nhu cầu sâu xa của khách hàng là gì, từ đó có hành đồng phù hợp hơn. 

Thông qua khóa học “Nghệ thuật làm hài lòng khách hàng”, bạn sẽ được học các tư duy về sự hài lòng của khách hàng, và công cụ, kỹ thuật để gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng. 

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Nâng cao nhận thức về dịch vụ khách hàng và sự hài lòng của khách hàng
 • Hiểu rõ khách hàng, nhu cầu và mong đợi của họ đối với sản phẩm của công ty
 • Cải thiện khả năng giải quyết vấn đề và làm việc chuyên nghiệp để tăng cường sự hài lòng của khách hàng 

ĐỐI TƯỢNG

 • Giám sát, Quản lý sơ cấp, cấp trung

NỘI DUNG

Phần 1. Tổng quan về "Sự Hài Lòng của Khách Hàng"   Phần 2. Vai trò là người đại diện công ty
Phần 3. Nâng cao năng lực thấu hiểu khách hàng
Phần 4. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua kỹ năng giao tiếp
Phần 5. Kỹ năng xử lý yêu cầu và phàn nàn  Phần 6. Xây dựng kế hoạch hành động

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Đang cập nhập
 

Phản hồi của học viên

Chuyên mục