Phát triển năng lực lãnh đạo

~Nắm vững kỹ năng lãnh đạo, phát huy hiệu quả làm việc nhóm~

Bạn đã nhận thức và phát huy hiệu quả kỹ năng lãnh đạo của mình trong công việc?

 1. Năng lực lãnh đạo không phải chỉ là tố chất mà cũng là một kỹ năng có thể học và rèn luyện, bạn có tin như vậy không?
 2. Tại sao kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm làm việc lâu năm không đủ đảm bảo cho bạn trở thành một người lãnh đạo giỏi. Vậy bạn còn thiếu những gì?
 3. Là lãnh đạo một nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra?

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt 
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Hiểu rõ vai trò và các đức tính, kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo
 • Nắm vững kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề phát sinh một cách thấu đáo
 • Nâng cao kết quả làm việc của nhóm và kỹ năng dẫn dắt các thành viên trong nhóm

ĐỐI TƯỢNG

 • Quản lý cấp trung và ứng viên quản lý cấp trung (Trưởng, phó các phòng ban, giám sát, và quản lý các dự án)

NỘI DUNG

Phần 1: Xây dựng nền tảng cơ bản của người lãnh đạo Phần 2: Rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghệ thuật lãnh đạo
1. Giao tiếp với hiệu quả thuyết phục nhất
2. Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả 3. Nghệ thuật dẫn dắt, huấn luyện cấp dưới
4. Kỹ năng xây dựng đội nhóm 5. Tạo động lực làm việc cho nhân viên Phần 3: Tóm tắt, lập kế hoạch phát triển năng lực bản thân

 

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
592Học viên đã tham gia khóa học
120Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%  Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
98%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 68% đánh giá “Rất tốt”)

Phản hồi của học viên

"Khóa học này giúp học viên có thể áp dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc. "

(Học viên Khóa Public, năm 2016)

"Hiểu biết cách xây dựng, lập kế hoạch, mục tiêu làm việc. Biết cách quản lý qua các phương pháp, công cụ, động viên. "

(Học viên Khóa Public, năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo”