JUSE-StatWorks là gì?

Hơn 70.000 bản của Bộ phần mềm quản lý chất lượng đang được sử dụng tại các công ty có đăng kí trên sàn giao dịch chứng khoán tại Nhật Bản.

JUSE STATWORKS là gói phần mềm chuyên quản lí chất lượng do Viện nghiên cứu khoa học - kỹ thuật Nhật Bản (JUSE) phát triển. Trên 70.000 bộ thuộc sê-ri đã và đang được sử dụng tại nhiều công ty Nhật Bản có đăng ký trên sàn giao dịch chứng khoán, và phần mềm nhận được đánh giá cao của các công ty này.

Sản phẩm này phát huy tối đa “Kỹ thuật quản lí chất lượng kiểu Nhật Bản” nổi tiếng thế giới. Đồng thời phần mềm liên tục được tăng cường tính ứng dụng và các công cụ phân tích để các kỹ sư từ sơ cấp đến chuyên gia đều sử dụng được.
Hiện tại tại Việt Nam, chúng tôi bán phiên bản tiếng Anh của phần mềm quản lí chất lượng “JUSE-StatWorks/V5.0”.