THAY ĐỔI VÀ DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI THÀNH CÔNG

Dẫn dắt tổ chức của bạn thông qua sự thay đổi, vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tạo sự khác biệt vượt trội, đạt được thành công nhanh hơn trên thị trường cạnh tranh khốc liệt

Trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, các tổ chức phải thích nghi và liên tục điều chỉnh để tồn tại và phát triển. Trong vai trò là một nhà quản lý, bạn nhận thấy đây là điều cần thiết, nhưng bạn đang không biết:

 1. Làm thế nào để xây dựng môi trường làm việc tích cực để thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức, khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình thay đổi, và đóng góp ý kiến của họ.
 2. Làm thế nào để phân tích, đánh giá các rủi ro, để đưa ra các biện pháp phòng ngừa, và giảm thiểu tác động tiêu cực đến từ việc thay đổi.
 3. Làm thế nào để xác định mục tiêu, lập kế hoạch và điều phối nhân sự cùng nhau thực hiện sự thay đổi, hoặc xử lý khi gặp phải trở ngại trong quá trình thực hiện sự thay đổi.

Tham gia khóa học “Thay đổi và dẫn dắt sự thay đổi thành công” để trang bị kiến thức, công cụ thực tiễn và kỹ năng cần thiết để giúp bạn tạo ra một môi trường đồng thuận và ủng hộ, giúp quá trình thay đổi diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng theo yêu cầu
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Có tư duy, nhận thức về vấn đề hiện tại và động lực để thay đổi
 • Biết – hiểu – và áp dụng quy trình thực hiện sự thay đổi chủ động hiệu quả
 • Có được tinh thần tích cực trước các yêu cầu thay đổi của tổ chức (chiến lược)
 • Có kỹ năng giao tiếp truyền động lực và tạo ảnh hưởng cho nhân viên và những người liên quan khi thực hiện sự thay đổi
 • Có khả năng đàm phán và xử lý khi gặp phải sự chống cự và mâu thuẫn.

ĐỐI TƯỢNG

 • Trưởng nhóm, Giám sát, Quản lý sơ cấp, cấp trung

NỘI DUNG

Phần 1: Nhận biết sự thay đổi Phần 2: Quy trình thực hiện sự thay đổi
Phần 3: Nhận biết, đánh giá và xử lý các sự chống cự trong thay đổi Phần 4: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và gây ảnh hưởng khi dẫn dắt sự thay đổi Phần 5: Tóm tắt và Lập kế hoạch hành động

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Đang cập nhập
 

Phản hồi của học viên

Chuyên mục