Danh sách khách hàng

Hơn 700 công ty, 21.000 học viên đã và đang sử dụng dịch vụ


Miền Bắc

 • ARION ELECTRIC VIETNAM CO., LTD.
 • AS’TY VIETNAM CO., LTD.
 • BROTHER INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.
 • FUJI BAKELITE VIETNAM CO., LTD.
 • HAMADEN VIETNAM CO., LTD.
 • HINO MOTORS VIETNAM CO., LTD.
 • HONDA TRADING VIETNAM CO., LTD.
 • SHIKOKU CABLE VIETNAM CO., LTD.
 • SHINDENGEN VIETNAM CO., LTD.
 • TAKAHATA PRECISION VIETNAM CO., LTD.
 • TENMA (HCM) VIETNAM CO., LTD. – HANOI BRANCH 
 • TOTO VIETNAM CO., LTD.
 • TOWADA ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD.
 • TOYO INK COMPOUNDS VIETNAM CO., LTD.
 • TOYOTA MOTOR VIETNAM CO., LTD.
 • VIETNAM NIPPON SEIKI CO., LTD.
 • VINIC (NS UNITED KAIUN) 
 • YAZAKI HAIPHONG VIETNAM CO., LTD. etc...

Miền Trung - Miền Nam

 • EVERTRUST FOODS CO., LTD.
 • EXIMBANK 
 • FUJI XEROX VIETNAM CO., LTD.
 • HOYA LENS VIETNAM CO., LTD.
 • JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO., LTD.
 • JUKI (VIETNAM) CO., LTD.
 • KEWPIE VIETNAM CO., LTD.
 • KING JIM (VIETNAM) CO., LTD.  
 • KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.
 • OLYMPUS VIETNAM CO., LTD.
 • OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
 • PANASONIC ECO SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD.
 • SAIGON PRECISION CO., LTD.
 • SHISEIDO VIETNAM INC.
 • SUMIDEN DEVICE INNOVATIONS VIETNAM CO., LTD. 
 • TAKAKO VIETNAM CO., LTD.
 • TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS ASIA CO., LTD. 
 • TPR VIETNAM CO., LTD. etc...

Ý kiến khách hàng

MR. KAWASAKI

MR. KAWASAKI

CÔNG TY NICHIAS HẢI PHÒNG

DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÀO TẠO CÁCH TIẾN HÀNH 5S

MR. KAWASAKI

MR. KAWASAKI

CÔNG TY TNHH NICHIAS HẢI PHÒNG

ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU

Mr. SHINJI SHIBASAKI

Mr. SHINJI SHIBASAKI

CÔNG TY TNHH BX BUNKA VIỆT NAM
Mr. Hideo Mitsunaga</br> Mr. Lê Thành Nguyên

Mr. Hideo Mitsunaga
Mr. Lê Thành Nguyên

CÔNG TY TNHH KYOSHIN VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc & Giám đốc điều hành

Mr. Takahashi Fumiyoshi

Mr. Takahashi Fumiyoshi


CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Giám đốc Hành chính - Nhân sự