Cách tiến hành 5S

~Nâng cao năng lực duy trì và chỉ đạo việc thực hiện 5S~

Là giám sát tại hiện trường, bạn đã biết cách duy trì và chỉ đạo thực hiện hoat động 5S một cách hiệu quả?

 1. Bạn đã nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò của việc thực hiện 5S tại nhà máy?
 2. Bạn đã nắm bắt rõ các bước và quy trình triển khai hoạt động 5S?
 3. Bạn đã biết cách kiểm tra và đánh giá hoạt động 5S tại nhà máy nói chung và bộ phận mình quản lý nói riêng?
 4. Bạn đã biết cách tạo nên thói quen và ý thức tuân thủ 5S cho nhân viên cấp dưới ?

 

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức và cách ứng dụng qua thảo luận nhóm, các bài tập áp dụng tại chuyền mẫu cụ thể ở nhà máy, v.v.

MỤC TIÊU

 • Nắm rõ và hiểu ý nghĩa, các công cụ và cách thức triển khai 5S tại nhà xưởng.
 • Nâng cao khả năng áp dụng vào nhà máy thông qua việc thực hành thực tế các chuyền mẫu.

ĐỐI TƯỢNG

 • Giám sát, quản đốc và tổ trưởng

NỘI DUNG

Chương 1: 5S và ý nghĩa của 5S đối với nhà xưởng Chương 2: Áp dụng 5S tại nhà xưởng
 2.1. Seiri (Sàng lọc)
2.2 Seiton (Sắp xếp)  2.3. Seiso (Sạch sẽ)  2.4. Seiketsu (Săn sóc)
2.5. Shitsuke (Sẵn sàng)
Chương 3: Cách thức triển khai & đánh giá hoạt động 5S Chương 4: Áp dụng thực tế 5S ở nhà máy Chương 5: Kế hoạch hành động áp dụng 5S tại nhà máy

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
293Học viên đã tham gia khóa học
92Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
99%Đánh giá nội dung khóa học ”Hữu ích” trở lên (trong đó 78% đánh giá “Rất hữu ích”)
99%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 60% đánh giá “Rất tốt”)

Phản hồi của học viên

”Khóa học hữu ích vì giúp học viên học hỏi được những kiến thức cơ bản về 5S, từ đó có thể áp dụng để cải thiện hiện trạng 5S của bộ phận mình. ”

(Học viên khóa học năm 2016)

”Có thể áp dụng cho nhà xưởng và khối văn phòng giúp tăng hiệu quả công việc và đảm bảo an toàn.”

(Học viên khóa học năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Cách tiến hành 5S" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.