KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM HIỆU QUẢ

Chỉ cần có đội nhóm vững mạnh, sẽ giúp bạn và tổ chức của bạn vượt qua mọi thử thách, và nhanh chóng đạt được thành tựu to lớn

Bạn đang quản lý một đội nhóm, nhưng lại gặp phải những khó khăn như:

 1. Các thành viên trong nhóm thiếu sự hợp tác và giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong đội nhóm. 
 2. Mỗi thành viên không thấu hiểu mục tiêu chung của nhóm dẫn đến mất định hướng và phân tán năng lượng.
 3. Vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong nhóm chưa rõ ràng, gây ra sự mơ hồ và mất cân đối trong phân công nhiệm vụ.
 4. Đội nhóm gặp khó khăn trong việc giải quyết xung đột và xử lý mâu thuẫn nội bộ của nhóm. 

Thông qua khóa học “Kỹ năng xây dựng đội nhóm hiệu quả”, bạn sẽ được học các công cụ, kỹ năng cần thiết để giúp bạn xây dựng đội nhóm hiệu quả, đạt được mục tiêu chung của nhóm, của tổ chức, đồng thời giúp bạn có thêm 1 năng lực quan trọng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. 

 

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Thấu hiểu tầm quan trọng của việc phối hợp làm việc nhóm, và vai trò của người quản lý
 • Nhận diện được các mô hình làm việc nhóm hiệu quả
 • Nắm bắt các kỹ năng để làm việc nhóm với người khác hiệu quả
   

ĐỐI TƯỢNG

 •  Trưởng nhóm, trưởng bộ phận, v.v

NỘI DUNG

Phần 1. Tổng quan về làm việc nhóm và hợp tác giữa các phòng ban Phần 2. Vai trò của người quản lý trong làm việc nhóm
Phần 3. Mô hình GRIP - Làm việc đội nhóm hiệu quả

3.1 Đặc điểm của một nhóm làm việc hiệu quả

3.2 Mô hình xây dựng nhóm làm việc thành công: G.R.I.P

 • Goal: Thiết lập mục tiêu trong làm việc nhóm
 • Roals: Xác định vai trò trách nhiệm giữa các thành viên
 • Interpersonal: Phương pháp giao tiếp tương tác 
 • Procedures: Quy trình để phối hợp làm việc hiệu quả
Phần 4. Thiêt lập mục tiêu trong làm việc nhóm (Goals)
Phần 5. Xác định vai trò, trách nhiệm của các thành viên (Roles)
Phần 6. Phương pháp giao tiếp tương tác (interpersonal) và quy trình (procedures) để phối hợp làm việc hiệu quả

Phần 7. Kế hoạch hành động

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Đang cập nhập
 

Phản hồi của học viên

Chuyên mục