QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO QUẢN LÝ

Hãy cùng phát triển nguồn nhân lực - tài sản quan trọng nhất quyết định đến sự thành công & phát triển của doanh nghiệp!

Giữ vai trò quản lý, tuy nhiên bạn chưa được trang bị các kỹ năng quản trị nhân sự, và gặp một số khó khăn trong việc:

 1. Tuyển dụng nhân viên phù hợp với công việc, có các kỹ năng, phẩm chất cần thiết cho vị trí công việc
 2. Lập kế hoạch phát triển cho nhân viên và khuyến khích sự phát triển của nhân viên
 3. Phân công và giám sát hiệu quả để đảm bảo công việc được thực hiện đúng cách và đạt được mục tiêu
 4. Duy trì động lực cho nhân viên, giữ chân những nhân viên tiềm năng, nòng cốt

Nếu bạn muốn trở thành một người quản lý đích thực có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý nhân sự, hãy đăng ký khóa học “Quản lý nhân sự cho người quản lý không chuyên”. Bạn sẽ được học các kỹ năng quản lý nhân sự cần thiết, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu suất và phân công nhiệm vụ

 

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng theo yêu cầu
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Các cấp quản lý không thuộc bộ phận nhân sự nhưng có thể nắm bắt được bức tranh tổng thể về quản trị nhân sự và các chức năng trong quản trị nhân sự.
 • Hiểu vai trò và trách nhiệm của người quản lý trong việc quản trị nhân sự
 • Nâng cao sự cam kết, động lực, phát huy năng lực của nhân viên, hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp, ủy thác cho nhân viên.

ĐỐI TƯỢNG

 • Giám sát, Quản lý sơ cấp, cấp trung

NỘI DUNG

Phần 1. Tổng quan về quản trị nhân sự trong thời đại hiện nay  Phần 2. Hiểu vai trò, chức năng & nhiệm vụ của người quản lý trong quản trị nhân sự
Phần 3. Hoạch định chiến lược và quản trị nhân sự hiệu quả trong phòng ban Phần 4. Thấu hiểu – Tuyển – Dùng nhân sự Phần 5. Quản lý, giám sát, và phân công nhiệm vụ, quản trị thành tích công việc

Phần 6. Phương pháp tạo động lực và giữ chân nhân tài

Phần 7. Lập kế hoạch hành động

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Đang cập nhập
 

Phản hồi của học viên

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Quản trị nhân sự dành cho người không chuyên" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Quản trị nhân sự dành cho người không chuyên”

Chuyên mục