7 công cụ quản lý chất lượng

Ứng dụng 7 công cụ QC, nâng cao khả năng quản lý chất lượng!

Tại nhà máy của các anh chị, việc quản lý chất lượng, hoạt động cải tiến và ngăn ngừa hàng lỗi có đang được tiến hành một cách hiệu quả?

 1. Dữ liệu được thu thập nhiều, nhưng chưa được sử dụng hiệu quả vào hoạt động quản lý chất lượng?
 2. Khi có sự cố hàng lỗi xảy ra, việc truy tìm nguyên nhân để khắc phục tốn quá nhiều thời gian?
 3. Hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm không đạt hiệu quả như mong đợi?

Vậy đâu sẽ là giải pháp?

Hãy tham gia khóa học “7 công cụ quản lý chất lượng” do Aimnext Việt Nam tổ chức. Chúng tôi hỗ trợ xây dựng hoạt động quản lý chất lượng 1 cách hiệu quả thông qua chương trình đào tạo thực tế cho nhân viên tại nhà máy.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức & cách ứng dụng thông qua các thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể

MỤC TIÊU

 • Hiểu rõ các kiến thức cơ bản và cách sử dụng từng công cụ trong 7 công cụ Quản lý chất lượng
 • Nắm đuợc cách vẽ 7 công cụ sử dụng MS Excel
 • Nắm bắt 7 bước giải quyết sự cố và các phương pháp ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng vào thực tế công việc

ĐỐI TƯỢNG

 • Trưởng phòng, giám sát, tổ trưởng, chuyền trưởng, nhân viên quản lý chất lượng của nhà máy

NỘI DUNG

Phần 1: Đầu tiên, hãy nắm vững các khái niệm về Quản lý chất lượng! Phần 2: Hiểu và thực hành cách sử dụng 7 công cụ quản lý chất lượng!

Phần 3: Ứng dụng 7 công cụ, tiến hành QLCL và các hoạt động cải tiến!

Phần 4: Kế hoạch áp dụng

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
400Học viên đã tham gia khóa học
87Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
99%              Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
98%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 61% đánh giá “Rất tốt”)

Phản hồi của học viên

"Hiểu được cách tìm nguyên nhân và tìm giải pháp dựa trên 7 công cụ. "

(Học viên khóa Public năm 2016)

"Giúp hiểu rõ được từng công cụ về mục đích và những điểm chú ý trong sử dụng.. "

(Học viên khóa In-house, 2018)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “7 công cụ quản lý chất lượng" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “7 công cụ quản lý chất lượng”