Đối tượng khách hàng

Các công ty đã và đang tiến hành 5S, mong muốn xác định hiện trạng áp dụng 5S tại doanh nghiệp, từ đó có nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động 5S hơn nữa.

Kết quả kỳ vọng

 Được đánh giá bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm đánh giá hoạt động 5S, mức độ thực hành và áp dụng 5S hiện tại tại công ty doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam và nước ngoài.

 Nhận được lời khuyên và gợi ý của chuyên gia về cách thức cải thiện hoạt động 5S, qua đó cải thiện chất lượng, năng suất, an toàn và, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và gia tăng lợi nhuận.

Chương trình đánh giá 5S

Ví dụ phiếu và kết quả đánh giá

 

Báo cáo mẫu

 

Tải pamphlet dịch vụ tư vấn "Đánh giá hoạt động áp dụng 5S" tại đây:

Tiếng Nhật: Download (PDF) Tiếng Việt:  Download (PDF) Tiếng Anh:  Download (PDF)