Marketing tổng quát

Đẩy mạnh tiêu thụ bằng Marketing hiệu quả!

Bạn có gặp phải những khó khăn này khi đưa ra chiến lược và kế hoạch Marketing?

  1. Không biết bắt đầu từ đâu khi tiến hành nghiên cứu, phân tích thị trường và đưa ra kết quả trọng điểm?
  2. Tận dụng hiệu quả kết quả điều tra và đưa ra được các hạng mục cần thiết trong chiến lược marketing?
  3. Hoạch định các hoạt động marketing cụ thể, phù hợp với ngân sách để đạt được chiến lược và mục tiêu marketing?

Dựa trên các ví dụ thực tiễn và bài tập thực hành, khóa học sẽ trang bị các kiến thức cơ bản về Marketing, đồng thời giúp học viên có thể hoạch định chiến lược Marketing hiệu quả tạo nên giá trị cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.

SƠ LƯỢC

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Hình thức đào tạo:
  • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

  • Nắm được các kiến thức cơ bản, tổng quan về Marketing
  • Hoạch định chiến lược Marketing cho công ty.

ĐỐI TƯỢNG

  • Nhân viên Marketing

NỘI DUNG

Chương 1: Marketing tổng quát Chương 2: Thương hiệu tổng quát
Chương 3: Điều tra thị trường và kế hoạch chiến lược Marketing 
3.1 Phân tích thị trường (3C)
3.2 Thiết lập mục tiêu Marketing 
3.3 Chiến lược Marketing
Chương 4: Kế hoạch hoạt động Marketing
Chương 5: Kế hoạch áp dụng trong 1 tháng

Phản hồi của học viên

"Áp dụng tốt trong công việc. "

(Học viên khóa In-house, năm 2017)

"Hiểu thêm các công cụ Marketing. "

(Học viên khóa Inhouse, năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Marketing tổng quát" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.


Chuyên mục