TƯ DUY PHẢN BIỆN

PHÁT TRIỂN TƯ DUY ĐA CHIỀU, THOÁT KHỎI LỐI MÒN SUY NGHĨ, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỘT CÁCH SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ

Vì chưa có tư duy phản biện, bạn có thấy mình đang gặp phải những vấn đề sau đây không:

 1. Thiếu tư duy phản biện có thể dẫn đến việc đánh giá thông tin một cách không logic và không có căn cứ. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm.
 2. Thiếu tư duy phản biện có thể dẫn đến việc bạn không xem xét các quan điểm khác hoặc không có khả năng hiểu và đánh giá các quan điểm khác một cách khách quan. 
 3. Thiếu tư duy phản biện có thể làm giảm khả năng diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng, logic và thuyết phục.     

Nếu trau dồi được ''Tư duy phản biện'', bạn sẽ sở hữu công cụ mạnh mẽ để nâng cao khả năng suy nghĩ logic, phản biện và đưa ra quyết định thông minh trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Hiểu bản chất của tư duy phản biện và các yếu tố làm tăng khả năng hệ thống hóa.
 • Biết cách phân tích, đánh giá thông tin và các sự kiện diễn ra trong công việc.
 • Biết cách hệ thống hóa thông tin và áp dụng các kỹ thuật để đưa ra giải pháp/ lý luận hiệu quả.
 • Biết cách phân tích vấn đề và trình bày có tính phản biện thuyết phục.
 • Ứng dụng hiệu quả tư duy phản biện trong debate - tranh luận để đạt được mục đích trong công việc.

ĐỐI TƯỢNG

 • Nhân viên, trưởng nhóm, giám sát, quản lý sơ cấp, cấp trung

NỘI DUNG

Phần 1. Tổng quan về tuy duy phản biện  Phần 2. Tiến trình phát triển tư duy phản biện
Phần 3. Các kỹ năng cần có để phát triển tư duy phản biện Phần 4: Thực hành tư duy phản biện thông qua kỹ năng DEBATE – Tranh biện hiệu quả

Phần 5. Tóm tắt và lập kế hoạch hành động

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Đang cập nhập
 

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Tư duy phản biện" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Tư duy phản biện”

Phản hồi của học viên

Chuyên mục