Danh mục các khóa học tiêu chuẩn

Chúng tôi đề xuất và phát triển những khóa học phù hợp nhất đối với từng cấp bậc doanh nghiệp muốn đào tạo. Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu về một khóa học khác với các khóa học tiêu chuẩn bên dưới, chúng tôi có thể phát triển tài liệu để đáp ứng được nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Cấp bậc Kỹ năng tổng quát Kỹ năng chuyên môn
Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực sản xuất
Cấp cao
(Cấp độ quản lý)
 
Cấp trung
(Cấp độ Trưởng nhóm/ Giám sát)
Cấp thấp
(Cấp độ nhân viên)
  1. Cách tiến hành PDCA
  2. Kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả
  3. Kỹ năng Hourensou
  4. Kỹ năng làm việc hiệu quả
  5. Nâng cao nhận thức an toàn thông tin
  6. Nâng cao ý thức tuân thủ
  7. Tác phong kinh doanh
 
  1. An toàn sử dụng hóa chất
  2. Cách tiến hành 5S
  3. Gemba Kaizen

3 điểm mạnh

01 Chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các doanh nghiệp Nhật, đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên việc khảo sát ý kiến của hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, do đó đáp ứng được sát sao nhu cầu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, Aimnext còn cung cấp tư liệu đào tạo bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh giúp cấp trên người Nhật có thể theo dõi việc đào tạo của nhân viên mình.

02 Đội ngũ giảng viên người Việt giỏi và giàu kinh nghiệm giảng dạy, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế trong các công ty Nhật.

Các giảng viên hiểu rõ sự khác biệt trong cách suy nghĩ và cách làm việc của các công ty Nhật và của nhân viên người Việt Nam. Qua đó sẽ giúp xóa bỏ mọi rào cản về ngôn ngữ, giúp nắm bắt và học hỏi được các kiến thức nghiệp vụ một cách chính xác, rõ ràng.

Trong nội dung đánh giá về Giảng viên, hơn một nửa số lượng học viên đánh giá cách hướng dẫn của giảng viên “Rất tốt”.
*Số học viên thực hiện điều tra (với In-house): 5,070 người (tính đến tháng 04/2017)

 

03 Hình thức và môi trường đào tạo sôi nổi, khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến và thảo luận của các học viên. Có đề tài ứng dụng vào thực tế sau khóa học.

Không cung cấp kiến thức một chiều、 chúng tôi giúp học viên hiểu biết sâu hơn vấn đề thông qua các bài học tình huống, thảo luận nhóm, thuyết trình, và đề tài ứng dụng vào thực tế. Ngoài ra, thông qua việc thực hiện bản kế hoạch hành động trong vòng 1 tháng, học viên sẽ áp dụng những vấn đề mình đã học vào trong công việc một cách thực tiễn nhất.

Trong nội dung đánh giá về khóa học, hơn 70% số lượng học viên đã trả lời “Khóa học rất hữu ích”
*Số học viên thực hiện điều tra (với In-house):5,084 người (tính đến tháng 04/2017)