LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ VÀ PHỐI HỢP GIỮA CÁC PHÒNG BAN

Nâng cao năng lực bản thân, thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu và sự phát triển chung của công ty

Tình trạng thiếu hợp tác hoặc đổ lỗi cho nhau, đùn đẩy trách nhiệm khi gặp sự cố và cả trong công việc thường ngày có xảy ra ở công ty của bạn? 

Bạn có biết năng lực liên kết hợp tác với các phòng ban chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thăng tiến xa hơn của bạn trong tương lai?

Bạn hiểu được tầm quan trọng của việc làm việc nhóm và hợp tác, nhưng chưa có kỹ năng cần thiết để thúc đẩy sự phối hợp và cùng nhau giải quyết vấn đề 1 cách hiệu quả?

Các cuộc họp thường rất mất thời gian nhưng không đạt được mục đích, không có giải pháp cuối cùng?

Khóa học về “Làm việc nhóm và Thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban” giúp bạn có những kỹ năng cần thiết để thúc đẩy quá trình làm việc với các phòng ban khác một cách hiệu quả, giúp công ty đạt được mục tiêu chung đồng thời giúp bạn có thêm 1 năng lực quan trọng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. 

Thông tin khóa học

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Hình thức đào tạo:
  • Phương pháp đào tạo:
2 ngày 
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

Mục tiêu

  • Hiểu được tầm quan trọng và các nguyên tắc cơ bản trong việc làm việc nhóm và thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban.
  • Hiểu được quy trình để thúc đẩy quá trình làm việc nhóm hiệu quả.
  • Vận dụng được các kỹ năng để nâng cao năng lực thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban.

Đối tượng

  • Quản lý và các nhân lực nòng cốt của các bộ phận, phòng ban.
  • Tất cả các thành viên thường xuyên phải hợp tác phối hợp trong nhóm của mình hoặc hợp tác với các bô phận, phòng ban khác.

NỘI DUNG

Phần 1: Tư duy về làm việc nhóm và thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban Phần 2: Quy trình thúc đẩy quá trình làm việc nhóm và hợp tác giữa các phòng ban
Phần 3: Các kỹ năng để nâng cao năng lực thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban
Phần 4: Giải đáp các thắc mắc về việc thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban trong công ty
Phần 5: Xây dựng kế hoạch hành động
 

Phản hồi của học viên

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Làm việc nhóm hiệu quả và phối hợp giữa các phòng ban" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, tạo ảnh hưởng