Hội thảo sắp tới

Aimnext hướng đến hội thảo mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục tạo ảnh hưởng - 7/2022

Hồ Chí Minh: 04-05/7/2022
Hà Nội: 11-12/7/2022
Xem chi tiết và đăng ký

Huấn luyện kèm cặp - 7/2022

Hồ Chí Minh: 19-20/7/2022
Hà Nội: 25-26/7/2022
Xem chi tiết và đăng ký

Quản lý & tiết giảm chi phí sản xuất - 7&8/2022

Hồ Chí Minh: 28-29/7/2022
Hà Nội: 11-12/8/2022
Xem chi tiết và đăng ký

Nâng cao nhận thức an toàn thông tin - 6/2022 & 8/2022

Hồ Chí Minh: 23/6/2022
Hà Nội: 03/8/2022
Xem chi tiết và đăng ký

Thành tựu

Aimnext Vietnam là công ty 100% vốn Nhật Bản, hoạt động trong̣ lĩnh vực tư
vấn kinh doanh, quản lý sản xuất, và các khóa đào tạo về quản lý sản xuất và
quản lý nói chung, chương trình teambuilding cho các công ty Nhật Bản tại
Việt Nam cũng như các công ty trong nước.


500 + Khách hàng
13600 + Học viên tham dự
77 % Đánh giá khóa học "Rất hữu ích"
54 % Đánh giá giảng viên "Rất tốt"

Ý kiến khách hàng

Mr. Hideo Mitsunaga</br> Mr. Lê Thành Nguyên

Mr. Hideo Mitsunaga
Mr. Lê Thành Nguyên

CÔNG TY TNHH KYOSHIN VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc & Giám đốc điều hành

Mr. Takahashi Fumiyoshi

Mr. Takahashi Fumiyoshi


CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

Mr. Teruhisa Takeda

Mr. Teruhisa Takeda


CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

Giám Đốc Hành Chính Nhân sự Cao Cấp

Mr. Shin Endo

Mr. Shin Endo


CÔNG TY TNHH KING JIM (VIỆT NAM)

Giám Đốc

Tin tức

 

【ĐÀO TẠO】"7 Công cụ quản lý chất lượng" ngày 6-7-8/6/2022

【ĐÀO TẠO】"7 Công cụ quản lý chất lượng" ngày 6-7-8/6/2022

Tại nhà máy của các anh chị…

̃ liệu được thu thập nhiều nhưng chưa được ̉ dụng hiệu quả vào hoạt động QLCL?
Khi có ̣ ́ hàng lỗi xảy ra, việc truy tìm nguyên nhân để khắc phục tốn quá nhiều thời gian?
Hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm không đạt hiệu quả như mong đợi?


Vậy đâu sẽ là giải pháp


 
【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 31/5 & 1/6/2022

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 31/5 & 1/6/2022

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

 
【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 26-27/5/2022

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 26-27/5/2022

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

 
【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 5-6/5/2022

【ĐÀO TẠO】"Cách tiến hành PDCA" ngày 5-6/5/2022

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.