Hướng tiếp cận

Có 2 quan điểm liên quan đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực là: đào tạo ngắn hạn và đào tạo trung dài hạn.

Dù định hướng nào cũng quan trọng, nhưng chúng tôi cho rằng về cơ bản, cần phải dựa vào kế hoạch trung và dài hạn để đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Một công ty muốn thành công trong chiến lược trung và dài hạn thì không thể nào thiếu được sự phát triển và trưởng thành của yếu tố "nhân lực" thông qua hoạt động đào tạo trung - dài hạn.

Chính vì vậy, bước đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, lắng nghe và xác định chiến lược, phương châm cũng như định hướng về nhân sự của khách hàng. Sau đó tiến hành phân tích cách biệt giữa thực trạng và kỳ vọng, cuối cùng xây dựng chiến lược đào tạo và hỗ trợ thực hiện để lấp đầy cách biệt đó.

quy trình làm việc

* Ngoài dịch vụ trọn gói, chúng tôi cũng cung cấp một phần dịch vụ. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.