Trở ngại khi cải tiến


Nhân viên chưa hiểu ý nghĩa của cải tiến dẫn đến ít ý tưởng, không nhìn ra những vấn đề cần cải thiện.

Nhân viên chưa được đào tạo bài bản về các cải tiến hiện trường. Kết quả họ không biết bắt đầu từ đâu, thấy việc cải tiến rất khó khăn.

Công ty đang thực hiện cải tiến nhưng chưa đạt hiệu quả mong muốn.

 

Kỳ vọng sau khi tư vấn cải tiến


Nhân viên hiểu lợi ích của việc cải tiến, tạo động lực cho nhân viên thực hiện cải tiến.

Đào tạo nhân viên quy trình cải tiến, cung cấp kiến thức, công cụ để áp dụng vào cải tiến.

Tư vấn nhân viên ứng dụng thực tế, doanh nghiệp thấy được hiệu quả ngay sau chương trình tư vấn.

 

Đặc điểm

 
01                 Chương trình tư vấn đặc biệt dành cho doanh nghiệp Nhật, đồng thời áp dụng cho cả doanh nghiệp Việt Nam hoặc nước ngoài hướng đến tinh thần cải tiến liên tục của Nhật.
 
02         Có thể thấy được kết quả ngắn hạn (3 tháng ~ 1 năm) sau chương trình tư vấn, nhân viên có thể đúc kết để áp dụng trong tương lai dài.
 
03          Thiết kế chương trình phù hợp với nhu cầu và thực trạng của từng doanh nghiệp, tư vấn và theo dõi sâu sát hiện trường thực tế của doanh nghiệp.
 
04       Đội ngũ chuyên gia tư vấn giỏi và giàu kinh nghiệm từng quản lý, đào tạo, tư vấn cải tiến sản xuất cho doanh nghiệp Nhật.

Chương trình tư vấn

Ví dụ thực tế


 

Tải pamphlet dịch vụ tư vấn "Tư vấn cải tiến hiện trường" tại đây:

Tiếng Nhật: Download (PDF) Tiếng Việt: Download (PDF)  Tiếng Anh: Download (PDF)