Chương trình follow-up

NHỮNG KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC CÓ ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC? 

 Học viên không có cơ hội ôn tập và gợi nhắc về nội dung đã được đào tạo? . 

 Học viên có nhiều câu hỏi và các vấn để phát sinh trong quá trình áp dụng vào công việc thực tế? . 

 Học viên cảm thấy khó ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc của họ? . 

  SƠ LƯỢC

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Địa điểm:
  • Phương pháp đào tạo:
  1 ngày 
  Tiếng Việt
  Tại công ty khách hàng
  Rèn luyện kỹ năng thông qua các bài tập ứng dụng, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Học viên có thể nắm được kiến thức và kỹ năng sâu rộng hơn bằng việc ôn tập lại nội dung đã học.
 • Biết cách ứng dụng kiến thức vào trong công việc thực tế.
 • Nắm được điểm yếu của bản thân và biết cách khắc phục.

ĐỐI TƯỢNG

 • Người Việt Nam đã tham gia chương trình đào tạo Inhouse (tại doanh nghiệp) của Aimnext.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Báo cáo kết quả thực hiện "Kế hoạch hành động" (*Action Plan)

- Học viên chia sẻ về những điều đã làm tốt, và chưa tốt trong vòng 1 tháng áp dụng vào công việc. 

2. Phản hồi cho học viên

- Giảng viên phản hồi, góp ý chỉnh sửa về kế hoạch hành động của từng học viên. 

3. Ôn tập

- Giảng viên ôn tập và củng cố những kiến thức đã học cho học viên.

4. Chỉ ra những điểm cần cải tiến và Q&A
 

 (*) Kế hoạch hành động là một bài tập ứng dụng mà học viên sẽ phải thực hiện sau khi tham gia khóa đào tạo của Aimnext. Dựa trên những gì học viên học được trong khóa đào tạo, học viên sẽ đặt ra các mục tiêu và kế hoạch hành động cho bản thân và thực hiện trong một tháng.. 

 

Phản hồi của học viên