Kỹ năng giải quyết vấn đề

XẢY RA VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU TỒI TỆ … nhưng

…Giải quyết vấn đề không logic và triệt để mới dẫn đến điều tồi tệ.

 1. Bạn có nhìn ra các “vấn đề” phát sinh trong công việc? Đôi khi vấn đề lớn nhất chính là không nhận ra “vấn đề”.
 2. →Hãy nâng cao nhận thức về “vấn đề”, và chủ động tiến hành các hoạt động cải tiến.
 3. Bạn có đang đưa ra nguyên nhân phát sinh “vấn đề” chỉ bằng “linh cảm” và “kinh nghiệm”?   
 4. →Hãy sử dụng các công cụ hiệu quả để xác định chính xác nguyên nhân gốc rễ.
 1. Các bộ phận liên quan có đang mất nhiều thời gian tranh cãi giải pháp, nhưng vẫn không quyết định được giải pháp nào là hiệu quả nhất?
 2. → Hãy thực hiện đánh giá và lựa chọn giải pháp dựa trên các tiêu chí phù hợp và toàn diện.
 3. Bạn có đang đau đầu khi các vấn đề đã được xử lý lại không bị triệt tiêu mà tiếp tục tái diễn?
 4. → Hãy giải quyết vấn đề theo quy trình khoa học và logic, để đảm bảo vấn đề không tái diễn.

Thông tin khóa học

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Địa điểm:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày 
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

Mục tiêu

 • Nâng cao nhận thức về vấn đề và nâng cao ý thức cải tiến công việc.
 • Nắm được quy trình, phương pháp tư duy và công cụ trong các bước “giải quyết vấn đề”.
 • Có khả năng xác định nguyên nhân gốc rễ dựa trên việc phân tích logic và đưa ra giải pháp hiệu quả để phòng chống tái phát.

Đối tượng

 • Nhân viên, trưởng nhóm, cấp quản lý trung gian và ứng cử viên quản lý người Việt.

Nội dung

Phần 1:Định nghĩa vấn đề là gì? Phần 2:Quy trình và phương pháp giải quyết vấn đề
Phần 3:Tóm tắt và lập kế hoạch hành động  

 

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 11/2019
107Học viên đã tham gia khóa học
27Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%  
Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
100%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 34% đánh giá “Rất tốt”)
 

Phản hồi của học viên

Bổ sung công cụ giúp nhận thức và có định hướng giải quyết vấn đề triệt để.

(Học viên khóa Inhouse năm 2019)

Có kỹ năng làm việc nhóm, biết quy trình các bước để giải quyết vấn đề.

(Học viên khóa Inhouse năm 2019)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Kỹ năng giải quyết vấn đề" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

Follow-up 1 ngày

Để nâng cao năng lực ứng dụng của học viên, chúng tôi khuyến khích khách hàng không chỉ dừng lại ở việc tiến hành đào tạo một lần, mà cần liên tục theo dõi và hỗ trợ việc thực hành của học viên sau khi đào tạo.

Thời lượng: 1 ngày (tiến hành sau đào tạo 1 tháng)

Mục tiêu:
 • Học viên có thể nắm được kiến thức và kỹ năng sâu rộng hơn bằng việc ôn tập lại kiến thức đã học.
 • Biết cách ứng dụng kiến thức vào trong công việc thực tế.
 • Nắm được điểm yếu của bản thân và biết cách khắc phục.

  Nội dung chi tiết xem tại đây

  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  Với 5 buổi follow up học viên có thể sử dụng thuần thục kỹ năng mới, và tự tin áp dụng những kỹ năng đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tế tại nơi làm việc. 

  Thời lượng: 4 tháng (trong đó, số ngày giảng viên trực tiếp đào tạo: 5 ngày)

  Mục tiêu:

  • Học viên nắm bắt kiến thức cơ bản trong giải quyết vấn đề, từ đó áp dụng để giải quyết vấn đề trong thực tế công việc của họ.
  Bước 1: Kỹ năng giải quyết vấn đề (2 ngày)
  ↓(1tháng sau)

  Bước 2: Follow-up lần 1 (1 ngày)
  • Học viên báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động 
  • Giảng viên phản hồi, đưa lời khuyên
  • Thảo luận
  • Liệt kê các vấn đề cần cải tiến cho lần tới

  ↓(1tháng sau)

  Bước 3: Follow up lần 2 (1 ngày)
  • Tương tự bước 2
  ↓(1tháng sau)

  Bước 4: Follow-up lần 3 (1 ngày)
  • Báo cáo kết quả giải quyết vấn đề được trình bày bằng file Powerpoint

  ※Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề xuất nội dung phù hợp với yêu cầu, kỳ vọng, và vấn đề khách hàng đang gặp phải.

  TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

  Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp”

   

  Chuyên mục