Nhóm kiểm soát chất lượng

Hiện nay, Anh/Chị mong muốn:

 1. Có thể triển khai được hoạt động QCC ở nhà máy Việt Nam như tại Nhật Bản?
 2. Hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách tiến hành hoạt động QCC 1 cách hiệu quả?
 3. Đã triển khai hoạt động QCC nhưng các thành viên không thật sự thẩm thấu ý nghĩa của QCC và tham gia tích cực vào các hoạt động. Anh/Chị muốn biết các bí quyết để làm cho QCC trở nên sôi động?
 4. Thông qua hoạt động QCC để đào tạo leader, nâng cao ý thức về chất lượng và hoạt động cải tiến cho nhân viên?

Hãy tham gia khóa học “Nhóm kiểm soát chất lượng” do AIMNEXT VIỆT NAM tổ chức. Khóa học sẽ giúp anh/chị thấu hiểu triết lý căn bản của QCC và cách tiến hành hoạt động QCC từ những vấn đề cơ bản nhất. Qua đó, có thể triển khai và tham gia hiệu quả vào hoạt động QCC tại nhà máy của mình.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức và cách ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể

MỤC TIÊU

 • Hiểu khái niệm, nội dung và các thành tố quan trọng của QCC
 • Nắm bắt được cách tiến hành hoạt động và các công cụ QC cần thiết, từ đó có thể tham gia tích cực vào hoạt động QCC tại nhà máy.
 • Thấu hiểu được vai trò của leader và thành viên, phát huy năng lực lãnh đạo và cách tiến hành các hoạt động cần thiết.

ĐỐI TƯỢNG

 • Công ty đang nghiên cứu triển khai hoạt động QCC
 • Leader và thành viên của các nhóm QCC
 • Thành viên liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng, sản xuất, nhân sự và hoạt động cải tiến và những thành viên có quan tâm đến hoạt động QCC.

NỘI DUNG

Chương 1: Hoạt động nhóm chất lượng (QCC) là gì? Chương 2: Cách tiến hành hoạt động QCC 
Phần 3: Ứng dụng các công cụ QC để giải quyết vấn đề 
Phần 4: Tóm tắt và Kế hoạch hành động 

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
248Học viên đã tham gia khóa học
38Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%  Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
100%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 47% đánh giá “Rất tốt”)
 

Phản hồi của học viên

"Khóa học giúp cho học viên làm đề tài cải tiến đang thực hiện được tốt hơn."

(Học viên Khóa Public, năm 2015)

"Giúp ích trong công việc, giúp tư duy quản lý công việc của bản thân và cách giải quyết vấn đề đúng quy trình."

(Học viên khóa In-house, năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Nhóm kiểm soát chất lượng" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

Follow-up 1 ngày

Để nâng cao năng lực ứng dụng của học viên, chúng tôi khuyến khích khách hàng không chỉ dừng lại ở việc tiến hành đào tạo một lần, mà cần liên tục theo dõi và hỗ trợ việc thực hành của học viên sau khi đào tạo.

Thời lượng: 1 ngày (tiến hành sau đào tạo 1 tháng)

Mục tiêu:
 • Học viên có thể nắm được kiến thức và kỹ năng sâu rộng hơn bằng việc ôn tập lại kiến thức đã học.
 • Biết cách ứng dụng kiến thức vào trong công việc thực tế.
 • Nắm được điểm yếu của bản thân và biết cách khắc phục.

  Nội dung chi tiết xem tại đây

  CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN QCC

  Với 7 buổi follow up học viên có thể sử dụng thuần thục kỹ năng mới, và tự tin áp dụng những kỹ năng đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tế tại nơi làm việc.  

  Thời lượng: 8 tháng (trong đó, số ngày giảng viên trực tiếp đào tạo và huấn luyện: 10 ngày)

  Mục tiêu:

  • Nắm bắt kiến thức cơ bản về QCC, và có thể ứng dụng vào thực tế hiện trường sản xuất. 
   Bước 1: Đào tạo Nhóm quản lý chất lượng QCC  (3 ngày)
   ↓(tháng sau)

   Bước 2: Follow-up lần 1 (1 ngày) - Nội dung "Chọn đề tài, chuẩn bị đề tài, phân tích hiện trạng, thiết lập mục tiêu.
   • Các nhóm báo cáo theo các bước liên quan đến kết quả thực hiện đề tài trong vòng 1 tháng áp dụng. 
   • Giảng viên phản hồi, góp ý cải tiến cho từng nhóm.
   • Giảng viên chia sẻ vấn đề chung, điểm cần cải tiến của các nhóm, và hướng dẫn thực hiện tiếp đề tài. 
   • Xây dưng kế hoạch hành động cho 1 tháng tiếp theo. 

   ↓(tháng sau)

   Bước 3: Follow up lần 2 (1 ngày) - Nội dung "Xây dựng kế hoạch hoạt động" 
   • Tương tự bước 2
   ↓(tháng sau)

   Bước 4: Follow up lần 3 (1 ngày) - Nội dung "Phân tích nguyên nhân" 
   • Tương tự bước 3 
   ↓(tháng sau)

   Bước 5: Follow up lần 4 (1 ngày) - Nội dung "Thiết lập đối sách và thực thi" 
   • Tương tự bước 4
   ↓(tháng sau)

   Bước 6: Follow up lần 5 (1 ngày) - Nội dung "Kiểm chứng kết quả & Tiêu chuẩn hóa" 
   • Tương tự bước 5
   ↓(tháng sau)

   Bước 7: Follow up lần 6 (1 ngày) - Nội dung "Nâng cao kỹ năng thuyết trình" 
   • Tương tự bước 6 
   ↓(tháng sau)

   Bước 8: Follow up lần 7 (1 ngày) - Nội dung "Xem xét lại hoạt động & Kế hoạch tiếp theo" + Báo cáo tổng kết đề tài. 
   • Báo cáo tổng kết đề tài cải tiến trong nội bộ công ty. 

   ※Ngoài ra, chúng tôi có thể xây dựng chương trình, thời lượng riêng, theo yêu cầu, kỳ vọng, và vấn đề khách hàng đang gặp phải.  

   TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

   Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Nhóm kiểm soát chất lượng”

    

   Chuyên mục