Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất

Hoạt động tại nhà máy của bạn có đang gắn liền với việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí?

Nhà máy đã có hệ thống cải thiện chi phí giúp nâng cao năng suất và lợi nhuận hàng ngày chưa?

 1. Làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và tăng lợi nhuận?
 2. Làm thế nào để xác định và giảm thiểu Muda, Mura, Muri, qua đó gắn liền với hoạt động cải thiện chi phí?
 3. Bạn muốn ngăn ngừa việc phát sinh những chi phí không cần thiết (chi phí hao tổn) hoặc các chi phí không nằm trong kế hoạch?
 4. Bạn muốn biết cách quản lý mục tiêu sao cho có thể cải thiện được chi phí?
 5. Bạn muốn nâng cao ý thức về chi phí đối với nhân viên của mình?

Khóa học "Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất" tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và đảm bảo mức độ sinh lời cho nhà máy, một vấn đề được xem là sống còn cho các nhà máy hiện nay. Khóa học sẽ giúp học viên nắm bắt được các phương pháp thực tiễn cần thiết để giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình quản lý nhà máy mình.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kiến thức và cách ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể

MỤC TIÊU

 • Hiểu được bản chất của chi phí và mối liên hệ với lợi nhuận.
 • Nắm bắt được các phương pháp cải thiện chi phí để có thể áp dụng ngay vào thực tế.
 • Nâng cao năng lực thực tiễn về cải tiến chi phí sản xuất thông qua các bài tập thực hành.

ĐỐI TƯỢNG

 • Trưởng xưởng, trưởng các bộ phận, nhân viên quản lý các bộ phận, nhân viên phụ trách vấn đề chi phí

NỘI DUNG

Phần 1: Hiểu về chi phí
~Định nghĩa về chi phí, mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận ~ 
Phần 2: Nâng cao năng lực cải thiện chi phí
~ Hiểu các quy tắc cải thiện chi phí và vận dụng vào hiện trường ~ Phần 3: Triển khai hoạt động cải thiện chi phí
~ Mô phỏng quy trình PDCA để cải thiện chi phí ~ 
Phần 4: Kế hoạch áp dụng 
 

Phản hồi của học viên

"Nhận biết được các chi phí để cần cải thiện. "

(Học viên khóa In-house năm 2017)

"Nhận biết được các loại chi phí và cách giải quyết. "

(Học viên khóa In-house, năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Quản lý và Tiết giảm chi phí sản xuất" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

Follow-up 1 ngày

Để nâng cao năng lực ứng dụng của học viên, chúng tôi khuyến khích khách hàng không chỉ dừng lại ở việc tiến hành đào tạo một lần, mà cần liên tục theo dõi và hỗ trợ việc thực hành của học viên sau khi đào tạo.

Thời lượng: 1 ngày (sau đào tạo 1 tháng)

Mục tiêu:
 • Học viên có thể nắm được kiến thức và kỹ năng sâu rộng hơn bằng việc ôn tập lại kiến thức đã học.
 • Biết cách ứng dụng kiến thức vào trong công việc thực tế.
 • Nắm được điểm yếu của bản thân và biết cách khắc phục.

  Nội dung chi tiết xem tại đây

  CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ TIẾT GIẢM CHI PHÍ

  Với 3 buổi follow up học viên có thể sử dụng thuần thục kỹ năng mới, và tự tin áp dụng những kỹ năng đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tế tại nơi làm việc.

  Thời lượng: 4 tháng (trong đó, số ngày giảng viên trực tiếp đào tạo và huấn luyện: 5 ngày)
  Mục tiêu:
  • Hiểu các kiến thức và phương pháp cơ bản để cải thiện chi phí và áp dụng để giảm chi phí.
  • Tạo cơ hội cho học viên áp dụng kiến thức được học để cải thiện chi phí và nâng cao kỹ năng thực hành (tăng cường năng lực cạnh tranh về chi phí)
   Bước 1: Đào tạo quản lý và tiết giảm chi phí (2 ngày)
   ↓(1tháng sau)

   Bước 2: Follow-up lần 1
   • Học viên báo cáo kết quả thực hiện đề tài (những điểm đã làm tốt, và chưa làm tốt, kế hoạch cải tiến) 
   • Giảng viên phản hồi, góp ý cải tiến. 

   ↓(1tháng sau)

   Bước 3: Follow up lần 2 (1 ngày)
   • Tương tự bước 2. 

   ↓(1tháng sau)

   Bước 4: Follow up lần 3 (1 ngày)

   • Báo cáo tổng kết đề tài trong nội bộ công ty khách hàng. 

   ※Ngoài ra, chúng tôi có thể xây dựng chương trình, thời lượng riêng, theo yêu cầu, kỳ vọng, và vấn đề khách hàng đang gặp phải. 

   TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

   Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Quản lý và Tiết giảm chi phí sản xuất”