Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp

Bạn đã chuẩn bị để trở thành một người quản lý giỏi?

 Bạn đã hiểu một cách đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của một người quản lý trong công ty?

 Bạn có kiến thức kế toán cơ bản, có thể đọc và phân tích báo cáo tài chính của công ty, qua đó hiểu rõ hiện trạng của công ty và
    đưa ra những kế hoạch phù hợp?

 Là lãnh đạo một nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong
    nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra?

 Bạn đã ý thức đầy đủ và có các kỹ năng cần thiết trong việc đào tạo cấp dưới?

Khóa học “Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp” sẽ giúp bạn hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của người quản lý, đồng thời trang bị cho mình những kỹ năng quản lý cơ bản cần thiết. Qua đó, bạn sẽ có thể phát huy được hết khả năng của bản thân trong vai trò quản lý, nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực cho chiến lược và sự phát triển của công ty bạn tại Việt Nam.

SƠ LƯỢC

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Hình thức đào tạo:
  • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

  • Hiểu vai trò và trách nhiệm của một người quản lý
  • Nắm được các kỹ năng quản lý cơ bản hiệu quả

ĐỐI TƯỢNG

  • Trưởng phòng, nhân viên cấp quản lý trung gian, và ứng cử viên quản lý người Việt Nam

NỘI DUNG

Phần 1: Quản trị doanh nghiệp là gì?

Phần 2: Vai trò của người quản lý là gì?
Phần 3: Trang bị các kỹ năng quản lý cơ bản
1. Kiến thức cơ bản trong quản trị doanh nghiệp
2. Quản lý theo mục tiêu
3. Cách thức làm việc với cấp dưới
Phần 4: Lập kế hoạch phát triển năng lực quản lý

 

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
751Học viên đã tham gia khóa học
194Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%  Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
100%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 54% đánh giá “Rất tốt”)
 

Phản hồi của học viên

"Khóa học giúp bổ sung kiến thức để áp dụng vào công việc quản lý và phát huy năng lực bản thân. "

(Học viên khóa Public năm 2017)

"Sau khóa học hiểu được vai trò của người quản lý: đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, công ty, khách hàng... Quản lý mục tiêu công việc của bản thân và cấp dưới. Đào tạo cấp dưới. Hiểu được tầm nhìn và sứ mệnh của công ty."

(Học viên khóa Inhouse năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

 

Chuyên mục