KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRONG BỐI CẢNH LÀM VIỆC TỪ XA

Làm việc từ xa là một mô hình vận hành doanh nghiệp không mới, nhưng hiện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong tình trạng dịch Covid-19 không ngừng lây lan và ảnh hưởng sâu sắc với hoạt động của doanh nghiệp 

Làm thế nào có thể quản lý công việc nhân viên, đảm bảo năng suất, thành quả công việc khi họ làm việc từ xa

Làm sao để giao tiếp, trao đổi thông tin với các nhân viên một cách hiệu quả, nhanh chóng khi làm việc từ xa.

Làm thế nào để tạo động lực và gắn kết được các thành viên trong nhóm khi mà mỗi người làm việc ở 1 nơi. 

Hãy nhanh chóng trang bị cho mình những kỹ năng mới để thích nghi với sự thay đổi, biến NGUY thành CƠ nhé! 

Thông tin khóa học

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Hình thức đào tạo:
  • Phương pháp đào tạo:
2 ngày 
Tiếng Việt
ONLINE
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

Mục tiêu

  • Nhanh chóng trang bị tư duy và nhận thức cần thiết trong bối cảnh thay đổi.  
  • Nắm bắt cách xây dựng nền tảng làm việc từ xa, cách thức tổ chức và vận hành bộ phận làm việc từ xa, cách tổ chức giao tiếp trong công việc từ xa hiệu quả.
  • Nắm bắt cách thức quản lý nhân sự và tạo gắn kết hiệu quả. 

Đối tượng

  • Dành cho Cấp giám đốc các bộ phận, Cấp quản lý các phòng ban, Cấp giám sát, leader các đội nhóm

Nội dung 

Phần 1: Tư duy quản lý hiệu quả trong bối cảnh thay đổi  Phần 2: Nâng cao năng lực quản lý công việc từ xa với hiệu suất cao.
2.1 Cách thiết lập không gian quản lý từ xa hiệu quả 2.2: Quy trình các bước để quản lý từ xa hiệu quả
2.3 Cách giao tiếp và truyền đạt thông tin trong công việc từ xa hiệu quả.  Phần 3: Nâng cao năng lực quản lý nhân sự từ xa hiệu quả  Phần 4. Xây dựng kế hoạch hành động

 

Phản hồi của học viên

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Kỹ năng quản lý hiệu quả trong bối cảnh làm việc từ xa" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau "Kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả” 

 

Chuyên mục