THÀNH THẠO KAIZEN - TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG

Tăng cường hiệu suất và hiệu quả công việc trong môi trường văn phòng thông qua các công cụ, hoạt động Kaizen

Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, cải tiến để loại bỏ lãng phí và tăng hiệu suất là yếu tố quan trọng. Nhưng trong môi trường công sở, công việc mang tính lặp đi lặp lại nhiều, các nhân viên của bạn có đang “ì” và chấp nhận những vấn đề sau?

 1. Gặp sai sót hoặc tốn nhiều thời gian trong công việc do tài liệu và dụng cụ không được sắp xếp trật tự?
 2. Các quy trình làm việc đang theo lối mòn, thiếu hiệu quả và lãng phí thời gian?
 3. Muốn cải tiến nơi làm việc, hiệu suất tại nơi làm việc nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
 4. Các cải tiến mang tính nhỏ lẻ, cá nhân, không được triển khai rộng rãi ngay cả những cải tiến hiệu quả

Khóa học Gemba Kaizen sẽ cung cấp những người quản lý tại các nhà máy những kiến thức cơ bản liên quan đến việc áp dụng các hoạt động Kaizen.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng theo yêu cầu
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Hiểu tầm quan trọng của các hoạt động cải tiến.
 • Nắm bắt những kiến thức nền tảng để thực hiện các hoạt động cải tiến, từ đó có góc nhìn phát hiện ra điểm cải tiến trong công việc.
 • Nắm được cách thúc đẩy động lực của nhân viên trong các hoạt động cải tiến.

ĐỐI TƯỢNG

 • Quản lý, trưởng nhóm và nhân viên

NỘI DUNG

Chương 1:Kiến thức về cải tiến Chương 2:Các phương pháp cơ bản để thực hiện cải tiến
Chương 3:Hệ thống kiến nghị và nâng cao động lực của nhân viên trong hoạt động cải tiến
Chương 4: Xây dựng kế hoạch hành động

 

Phản hồi của học viên

 


 

Chuyên mục