Phát triển năng lực lãnh đạo

~Nắm vững kỹ năng lãnh đạo, phát huy hiệu quả làm việc nhóm~

Bạn đã nhận thức và phát huy hiệu quả kỹ năng lãnh đạo của mình trong công việc?

 1. Năng lực lãnh đạo không phải chỉ là tố chất mà cũng là một kỹ năng có thể học và rèn luyện, bạn có tin như vậy không?
 2. Tại sao kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm làm việc lâu năm không đủ đảm bảo cho bạn trở thành một người lãnh đạo giỏi. Vậy bạn còn thiếu những gì?
 3. Là lãnh đạo một nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra?

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt 
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và định vị phong cách lãnh đạo
 • Nắm vững các kỹ năng để nâng cao năng lực quản lý con người: kỹ năng phân công và ủy thác, Phương pháp tạo động lực và giữ chân nhân tài, kỹ năng giao tiếp thuyết phục...
 • Nâng cao kỹ năng đào tạo - phát triển nhân viên, kỹ năng quản lý và xây dựng đội nhóm

ĐỐI TƯỢNG

 • Quản lý cấp trung và ứng viên quản lý cấp trung (Trưởng, phó các phòng ban, giám sát, và quản lý các dự án)

NỘI DUNG

Phần 1: Vai trò, chức năng và trách nhiệm của quản lý cấp trung Phần 2: Định vị phong cách lãnh đạo và vận dụng theo tình huống để lãnh đạo, dẫn dắt, quản lý nhân viên hiệu quả
Phần 3: Kỹ năng phân công, phân nhiệm và ủy thác
Phần 4: Thực hiện hướng dẫn công việc, đào tạo và phát triển nhân viên
Phần 5: Phương pháp tạo động lực làm việc & giữ chân nhân tài
Phần 6: Kỹ năng giao tiếp gây ảnh hưởng và quản lý mối quan hệ
Phần 7: Kỹ năng quản lý và xây dựng đội ngũ gắn kết, cùng phát triển vì mục tiêu chung
Phần 8: Tóm tắt, lập kế hoạch phát triển năng lực bản thân

 

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
592Học viên đã tham gia khóa học
120Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%  Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
98%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 68% đánh giá “Rất tốt”)

Phản hồi của học viên

"Khóa học này giúp học viên có thể áp dụng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc. "

(Học viên Khóa Public, năm 2016)

"Hiểu biết cách xây dựng, lập kế hoạch, mục tiêu làm việc. Biết cách quản lý qua các phương pháp, công cụ, động viên. "

(Học viên Khóa Public, năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo”


Chuyên mục