NÂNG CAO Ý THỨC TUÂN THỦ

Nhân viên chuyên nghiệp, doanh nghiệp phát triển bền vững

Tại sao các doanh nghiệp lại đặc biệt coi trọng sự tuân thủ?

Bạn có biết mỗi hành động không tuân thủ nhỏ của bản thân có thể gây hậu quả lớn cho chính mình và doanh nghiệp? 

Những ý thức và quy định tuân thủ đặc biệt được coi trong và lưu ý là gì? Những hành động nào nhân viên Việt Nam có thể thấy bình thường, nhưng lại ko thể chấp nhận trong môi trường doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Nhật nói riêng?

Hãy cùng tham gia khóa học “Nâng cao ý thức tuân thủ” của Aimnext Việt Nam để cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc an toàn, tốt đẹp, và kịp thời phòng tránh các hành vi có thể khiến công ty gặp rủi ro.

Thông tin khóa học

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Hình thức đào tạo:
  • Phương pháp đào tạo:
1 ngày 
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

Mục tiêu

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ.
  • Nâng cao tính tự giác của bản thân và cấp dưới trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, và của công ty, từ đó nâng cao ý thức về các tiêu chuẩn đạo đức, và các chuẩn mực xã hội.

Đối tượng

  • Quản lý, trưởng nhóm… những người đóng vai trò kêu gọi và đảm bảo sự tuân thủ trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG

Phần 1: Tính tuân thủ là gì?

Phần 2: Tầm quan trọng của tính tuân thủ

Phần 3: Tính tuân thủ đối với xã hội
Phần 4: Tuân thủ quy định trong nội bộ doanh nghiệp Phần 5: Xử lý khi phát hiện có trường hợp vi phạm việc tuân thủ
 
Phần 6: Xây dựng kế hoạch hành động
 
 

Phản hồi của học viên

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Nâng cao ý thức tuân thủ" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

TƯ VẤN CÁC KHÓA HỌC TIẾP THEO

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Kỹ năng làm việc hiệu quả” 

 

Chuyên mục