Tăng cường nghiệp vụ QLSX

Bạn đã chuẩn bị để trở thành một người quản lý sản xuất giỏi?

 1. Bạn đã thấu hiểu tổng quan các nghiệp vụ cơ bản, kỹ năng cần có của Bộ phận QLSX cũng như vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của 1 người quản lý sản xuất?
 2. Bạn đã biết các phương pháp để lên kế hoạch, chỉ thị sản xuất và kiểm soát sản xuất hiệu quả và ổn định?
 3. Bạn đã thấu hiểu các công cụ để cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm thời gian sản xuất?

Khóa học “Tăng cường nghiệp vụ quản lý sản xuất” sẽ giúp trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần có, tạo nền tảng vững chắc để bạn sẵn sàng trở thành một quản lý sản xuất giỏi.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
3 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Hiểu được kiến thức chung về quản lý sản xuất và vai trò, quyền hạn trách nhiệm của người Quản lý sản xuất.
 • Có khả năng tổ chức sản xuất bao gồm lên kế hoạch, tiến hành sản xuất và kiểm soát sản xuất một cách phù hợp.
 • Biết cách tiến hành cải tiến liên quan đến QCDSME.

ĐỐI TƯỢNG

 • Trưởng phòng, giám sát của bộ phận sản xuất, quản lý sản xuất và quản lý các bộ phận liên quan tại nhà máy (Phòng chất lượng, phòng kỹ thuật v.v.)

NỘI DUNG

Phần 1: Quản lý sản xuất là gì? Vai trò của QLSX Phần 2: Tổng quan các nghiệp vụ cơ bản của QLS X
Phần 3: Xây dựng kế hoạch hành động

Phản hồi của học viên

"Trang bị kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý sản xuất. "

(Học viên khóa Public năm 2017)

"Hiểu rõ hơn về cách phân tích công đoạn, phương pháp để cải tiến công việc hiệu quả và đào tạo nhân lực. "

(Học viên khóa Public năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Tăng cường nghiệp vụ Quản lý sản xuất" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.