Huấn luyện kỹ năng đánh giá nhân viên

Bạn đã có thể sử dụng việc đánh giá như một cơ hội để phát triển năng lực nhân viên?

  1. Bạn chưa hiểu hết mục đích và ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên, và chỉ nghĩ đơn giản đó là công việc làm mất của bạn nhiều công sức và thời gian một cách không cần thiết?
  2. Anh/chị cũng mong muốn hệ thống đánh giá không phải chỉ để quyết định lương thưởng mà còn có thể hỗ trợ hiệu quả việc đào tạo nhân viên, nhưng chưa biết làm thế nào để đạt được điều này?
  3. Anh/chị chưa biết cách phản hồi cho nhân viên như thế nào, đặc biệt là các nhân viên có kết quả đánh giá không tốt, để nhân viên vẫn giữ được động lực làm việc và tiếp tục nỗ lực trong công việc?

Chương trình “Huấn luyện kỹ năng đánh giá nhân viên” sẽ giúp các anh/chị hiểu ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên và nâng cao kỹ năng đánh giá, nhằm ứng dụng được kết quả đánh giá trong việc phát triển năng lực và nâng cao động lực làm việc của nhân viên.

ĐỐI TƯỢNG

  • Quản lý, Leader, và những người liên quan đến đánh giá nhân viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẬP TRUNG

Mục tiêu: 
Thời lượng: 
Hình thức: 
Nội dung: 
Phần 1: Tổng quan về đánh giá nhân sự và phỏng vấn đánh giá Phần 2: Quy trình đánh giá nhân sự và các vấn đề thường gặp
Phần 3: Các kỹ năng cần thiết khi đánh giá
Phần 4: Cách tiến hành tổ chức phỏng vấn đánh giá hiệu quả
Phần 5: Lập kế hoạch hành động

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 1 ON 1

Mục tiêu: 
Thời lượng: 
Hình thức: 
Nội dung: 
Huấn luyện lần 1 – 45 phút Huấn luyện lần 2 – 45 phút
Chú ý

Phản hồi của học viên

"Chỉ rõ cách thức đánh giá nhân viên một cách chính xác, thuyết phục"

(Học viên khóa In-house, 2018)

”Nắm rõ hơn kỹ nâng xây dựng mục tiêu, tiêu chí đánh giá, kỹ năng mềm khi đánh giá nhân viên。”

(Học viên khóa In-house, 2018)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Nâng cao kỹ năng đánh giá nhân viên" tại đây. 

Chuyên mục