Bài viết

Mr. SHINJI SHIBASAKI -

Mr. SHINJI SHIBASAKI
CÔNG TY TNHH BX BUNKA VIỆT NAM
Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Hideo Mitsunaga
Mr. Lê Thành Nguyên -

Mr. Hideo Mitsunaga</br> Mr. Lê Thành Nguyên
CÔNG TY TNHH KYOSHIN VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc & Giám đốc điều hành

Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Takahashi Fumiyoshi -

Mr. Takahashi Fumiyoshi

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Teruhisa Takeda -

Mr. Teruhisa Takeda

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM

Giám Đốc Hành Chính Nhân sự Cao Cấp

Xem chi tiết và cách đăng ký

Mr. Shin Endo -

Mr. Shin Endo

CÔNG TY TNHH KING JIM (VIỆT NAM)

Giám Đốc

Xem chi tiết và cách đăng ký