Lịch khóa học đến tháng 3/2025 

Khóa học
Đơn 
đăng ký
Địa điểm 2024  2025
04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 2 3

Tổng quan về hệ thống
SX tinh gọn Monozukuri
 
(3 ngày)

AF

HCM

8-10
HN 15-17                      
Tư duy logic cơ bản
(2 ngày)
AF HCM 25-26
HN 25-26                      

Cách tiến hành PDCA 
(2 ngày)

AF

HCM 9-10
HN 27-28                    
HN   29-30                    
Nâng cao năng lực
QLSX cho Leader
 
(3 ngày)

AF
HCM     5-7                  
HN     10-12  
             Kỹ năng quản lý
chuyên nghiệp
 
(2 ngày)

AF HCM     18-19
               
HN     25-26
               
HN       29-30                

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục
tạo ảnh hưởng
 
(2 ngày) 

AF HCM   9-10
HN     16-17                
AF
HCM

18-19


HN

  25-26
 HN         5-6               
* Khóa học cho QL cấp cao
- Dự kiến: Tư duy và
lập kế hoạch chiến lược
(2 ngày)
AF HCM         TBD              
HN         TBD              
AF HCM

  5-7  
HN

 
12-14  
Huấn luyện kèm cặp
nhân viên
 (2 ngày)
AF HCM 20-21  
HN         27-28              
AF HCM 5-6    
HN 12-13  
7 Công cụ IE để cải tiến
hiện trường sản xuất
 (3 ngày)
 
AF HCM           16-18            
HN           23-25            
Nâng cao ý thức tuân thủ
 (1 ngày)
 AF HCM            24             
HN            11            
Kỹ năng đàm phán
thương lượng
 (2 ngày)
AF HCM 10-11
HN             17-18          

Nâng cao kỹ năng đánh giá
phản hồi cho nhân viên
(2 ngày)AF

HCM             15-16
       
HN             22-23          


AF

HCM 6-8
HN 13-15        
Triển khai phương châm BP
& thiết lập hệ thống MBO
 
(2 ngày)
 AF  HCM               19-20        
 HN               26-27        

TPM: Nâng cao hiệu suất
máy móc thiết bị thông quan
bảo trì tự chủ

(2 ngày)

AF HCM              
5-6      
HN                 9-10      
Quản lý thời gian để
nâng cao hiệu suất
công việc
 
(2 ngày)

AF

HCM

                12-13      
HN                 19-20      

Kỹ năng làm việc
hiệu quả
(2 ngày)

AF HCM 9-10
HN 16-17
Kỹ năng Hou-ren-sou 
(2 ngày)
AF HCM                     17-18  
HN                     24-25  

Phát triển năng lực lãnh đạo
(3 ngày)

AF HCM 17-19
HN 24-26

Gói chiết khấu năm

Với việc sử dụng Gói chiết khấu năm:

  • - Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch và dự toán ngân sách đào tạo từ đầu năm.
  • - Tiết kệm chi phí với mức chiết khấu lên tới 14% so với mức phí thông thường.
  • - Được ưu tiên giữ chỗ trong các chương trình đào tạo hội thảo giới hạn số lượng (HCM: 28 người - HN: 30 người).
Chúng tôi có 5 Gói chiết khấu: 20 điểm, 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm và 100 điểm trở lên.

 

Note:

1. Gói dịch vụ có thể sử dụng để tham gia tất cả các chương trình đàể tạo hội thảo trong năm tài chính 2024 (01/04/2024 ~ 31/03/2025)

2. (Ví dụ) Quý công ty mua Gói 20 điểm và đăng ký cho 3 nhân viên tham gia khóa học "Nâng cao năng lực QLSX cho Leaders" tổ chức vào tháng 06/2024 thì số điểm đã sử dụng và số điểm còn lại trong Gói chiết khấu năm sẽ được tính như sau:

- Số điểm đã sử dụng:9 điểm (Số điểm: 3 điểm/chương trình x Số người tham dự:3 người)

- Số điểm còn lại:11 điểm.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi:

+ Mr. Nagayoshi Tasuku (Tiếng Nhật).

+ Ms. Do Nga (Tiếng Anh, tiếng Việt).

Hướng dẫn đăng ký sử dụng gói chiết khấu năm:

  • Bước 1: Tham khảo chương trình hội thảo từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 ở trên.
  • Bước 2: Liên hệ Aimnext qua email training-vn@aimnext.com để nhận Đơn yêu cầu sử dụng Gói chiết khấu năm.

            + Sau đó điền đầy đủ các thông tin vào Đơn yêu cầu và gửi về qua email như trên cho AIMNEXT VIỆT NAM:  

                    ※1) Thời hạn gửi Đơn yêu cầu: trước ngày 29/04/2024. 
                    ※2) Nếu quá 3 ngày sau khi gửi Đơn yêu cầu mà không nhận được phản hồi từ AIMNEXT 
                          VIỆT NAM, xin khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 028-3995-8290. 
  • Bước 3: AIMNEXT VIỆT NAM sẽ liên hệ đến người liên lạc để tiến hành ký hợp đồng. 
  • Bước 4: Khách hàng nhận hóa đơn và làm thủ tục thanh toán. 
  • Bước 5: 1 tháng trước ngày dự kiến tổ chức chương trình hội thảo, AIMNEXT VIỆT NAM sẽ gửi Đơn đăng ký (Application form) tới người liên lạc. Khách hàng cần gửi Đơn đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin đến cho AIMNEXT VIỆT NAM trước ngày tổ chức 3 tuần để xác nhận tham gia hội thảo.
                   ※3) Nếu quá thời gian trên, việc giữ chỗ sẽ không còn hiệu lực.