Tin tức

【Hội thảo】Hội thảo dành cho người Việt

【Hội thảo】Hội thảo dành cho người Việt

Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua tuyển dụng và xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả!
【Hội thảo】7/2019- Tp. Hà Nội -“Giới thiệu điểm mấu chốt trong Tuyển dụng hiệu quả & Hệ thống đánh giá – Ví dụ thực tế”

【Hội thảo】7/2019- Tp. Hà Nội -“Giới thiệu điểm mấu chốt trong Tuyển dụng hiệu quả & Hệ thống đánh giá – Ví dụ thực tế”

Tháng7/2019, Thành phố Hà Nội, Chúng tôi đã tổ chức hội thảo chuyên đề về “Giới thiệu điểm mấu chốt trong Tuyển dụng hiệu quả & Hệ thống đánh giá – Ví dụ thực tế”
【Hội thảo】Hội thảo dành cho người Nhật

【Hội thảo】Hội thảo dành cho người Nhật

Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua tuyển dụng và xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả!