Tin tức

【HỘI THẢO】HỘI THẢO DÀNH CHO NGƯỜI NHẬT

【HỘI THẢO】HỘI THẢO DÀNH CHO NGƯỜI NHẬT

AIMNEXT VIỆT NAM đã tổ chức hội thảo trực tuyến vào ngày 24 tháng 7, với chủ đề "Hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả - Giới thiệu điểm quan trọng cần lưu ý và ví dụ thực tế".