Tin tức

【ĐÀO TẠO ONLINE】"Làm việc nhóm và thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban" ngày 13-14/12/2021

【ĐÀO TẠO ONLINE】"Làm việc nhóm và thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban" ngày 13-14/12/2021

Khóa học “Làm việc nhóm và Thúc đẩy hợp tác giữa các phòng ban” sẽ giúp bạn có những kỹ năng cần thiết để thúc đẩy quá trình làm việc với các phòng ban khác một cách hiệu quả, giúp công ty đạt được mục tiêu chung đồng thời giúp bạn có thêm 1 năng lực quan trọng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp.

 
【ĐÀO TẠO ONLINE】"Nâng cao kỹ năng đánh giá nhân viên" ngày 15-16/11/2021

【ĐÀO TẠO ONLINE】"Nâng cao kỹ năng đánh giá nhân viên" ngày 15-16/11/2021

Khóa học sẽ giúp các bạn hiểunghĩa của việc đánh giá nhân viên nâng cao kỹ năng đáng giá cũng như kỹ năng phỏng vấn đánh giá nhằm ứng dụng được kết quả đánh giá trong việc phát triển năng lực nhân viên.

【ĐÀO TẠO ONLINE】"Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" ngày 21-22/10/2021

【ĐÀO TẠO ONLINE】"Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" ngày 21-22/10/2021

Khóa học về "Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" sẽ giúp các anh chị phát triển nhân viên của mình và cùng họ đạt mục tiêu chung trong công việc.

【ĐÀO TẠO ONLINE】"TPM - AM: NÂNG CAO HIỆU SUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ THÔNG QUA BẢO TRÌ TỰ CHỦ" ngày 20-21/9/2021

【ĐÀO TẠO ONLINE】"TPM - AM: NÂNG CAO HIỆU SUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ THÔNG QUA BẢO TRÌ TỰ CHỦ" ngày 20-21/9/2021

Khóa học về TPM-AM (Bảo trì tự chủ) của Aimnext sẽ giúp nhà máy xây dựng hệ thống và vận hành sự bảo trì chủ động từ ngay chính những người vận hành, qua đó giảm thiếu sự cố, nâng cao tuổi thọ máy móc, tối đa hóa hiệu suất thiết bị và nâng cao năng suất của toàn nhà máy.