Tin tức

【ĐÀO TẠO】"Xây dựng phương châm bộ phận & thiết lập hệ thống MBO" ngày 5-6/12 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Xây dựng phương châm bộ phận & thiết lập hệ thống MBO" ngày 5-6/12 tại HN

- Làm thế nào để thấu hiểu phương châm công ty và xây dựng được phương châm, định hướng cho bộ phận mình?
- Làm thế nào để giúp nhân viên có động lực và nỗ lực mãnh mẽ, chủ động tự đặt ra các mục tiêu công việc để đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức? Nâng cao sự cam kết, và trách nhiệm trong công việc.?
- Làm thế nào để quản lý và nhân viên biết cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng, cụ thể, đo lường bằng con số, đồng thời lên kế hoạch hành động cụ thể để hướng đến mục tiêu?
- Làm thế nào để có thể phản ánh kết quả công việc vào đánh giá nhân sự một cách rõ ràng và công bằng, và phản hồi hiệu quả nhằm phát triển năng lực, tạo cơ hội phát triển cho nhân viên?

 

Nếu các anh chị đang có những băn khoăn, thắc mắc trên gia khóa học "Xây dựng phương châm bộ phận & thiết lập hệ thống MBO", hiện thực hóa mục tiêu công ty, mục tiêu bộ phận và mục tiêu từng cá nhân.

【ĐÀO TẠO】"Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" ngày 20-21/11 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp" ngày 20-21/11 tại HN

- Bạn đã thấu hiểu lợi ích và tầm quan trọng của việc phát triển nhân viên với sự phát triển nghề nghiệp tương lai của chính người quản lý?
- Bạn đã trang bị những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho việc phát triển nhân viên?
- Bạn đã nắm rõ phương pháp và quy trình để tiến hành hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp nhân viên một cách hiệu quả nhất?

 

Khóa học “Phát triển nhân viên bằng hướng dẫn công việc và huấn luyện kèm cặp” sẽ giúp các anh chị phát triển nhân viên của mình và cùng họ đạt mục tiêu chung trong công việc.

【ĐÀO TẠO】"Kỹ năng đánh giá phản hồi cho nhân viên" ngày 14-15/11/2023 tại HN

【ĐÀO TẠO】"Kỹ năng đánh giá phản hồi cho nhân viên" ngày 14-15/11/2023 tại HN

Bạn có nghĩ việc đánh giá nhân viên làm mất nhiều công sức và thời gian một cách không cần thiết?
- Hạng mục và các tiêu chi đánh giá không rõ ràng hay người đánh giá cũng chưa thật sự hiểu thấu đáo dẫn đến việc đánh giá một cách cảm tính hay có sự không đồng nhất trong đánh giá và đó là nguồn gốc dẫn đến sự bất mãn của nhân viên?
- Bạn cũng mong muốn hệ thống đánh giá có thể hỗ trợ việc đào tạo nhân viên nhưng do thiếu kỹ năng phản hồi hay kỹ năng phỏng vấn đánh giá mà bạn chưa tận dụng được điều này một cách hiệu quả?

 

Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên và nâng cao kỹ năng đáng giá cũng như kỹ năng phỏng vấn đánh giá nhằm ứng dụng được kết quả đánh giá trong việc phát triển năng lực nhân viên.

【ĐÀO TẠO】"Kỹ năng đánh giá phản hồi cho nhân viên" ngày 9-10/11/2023 tại HCM

【ĐÀO TẠO】"Kỹ năng đánh giá phản hồi cho nhân viên" ngày 9-10/11/2023 tại HCM

Bạn có nghĩ việc đánh giá nhân viên làm mất nhiều công sức và thời gian một cách không cần thiết?
- Hạng mục và các tiêu chi đánh giá không rõ ràng hay người đánh giá cũng chưa thật sự hiểu thấu đáo dẫn đến việc đánh giá một cách cảm tính hay có sự không đồng nhất trong đánh giá và đó là nguồn gốc dẫn đến sự bất mãn của nhân viên?
- Bạn cũng mong muốn hệ thống đánh giá có thể hỗ trợ việc đào tạo nhân viên nhưng do thiếu kỹ năng phản hồi hay kỹ năng phỏng vấn đánh giá mà bạn chưa tận dụng được điều này một cách hiệu quả?

 

Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên và nâng cao kỹ năng đáng giá cũng như kỹ năng phỏng vấn đánh giá nhằm ứng dụng được kết quả đánh giá trong việc phát triển năng lực nhân viên.