Hướng tiếp cận

Hiểu rõ năng lực của nhân viên là yếu tố quyết định cho việc phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Biết được năng lực của nhân viên giúp bạn quyết định được chương trình đào tạo phù hợp cho họ. Việc đào tạo nhân viên sẽ trở nên không hiệu quả và hữu ích nếu đào tạo cho họ những chương trình không phù hợp với năng lực hiện tại hoặc không cần thiết cho công việc của họ. Đưa ra giải pháp cho vấn đề phải bắt đầu từ việc xác định đâu là vấn đề.

Lấy ví dụ như trong ngành y: trước khi kê toa và đưa ra pháp đồ điều trị, bác sĩ phải chẩn bệnh bằng việc thăm hỏi bệnh nhân các triệu chứng, tiến hành các xét nghiệm như xét nghiệm máu, chụp CT, MRI ...

Áp dụng phương pháp tương tự, để giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, đầu tiên AIMNEXT VIỆT NAM sẽ làm rõ và phân tích "Vấn đề của bạn là gì" thông qua việc đánh giá năng lực nhân viên của bạn. Sau đó chúng tôi sẽ đưa ra chương trình đào tạo, và kế hoạch đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

 


Công ty bạn muốn thúc đẩy việc đào tạo nhân viên!

Nhưng… không biết nên bắt đầu từ đâu? (với cấp bậc nào sẽ cần chương trình đào tạo nào, nội dung gì)

Trước khi đào tạo, bạn mong muốn nắm bắt năng lực thực tại của nhân viên.

Bạn đã nắm bắt được sơ bộ năng lực của nhân viên và muốn xác nhận lại đánh giá của mình có đúng hay chưa.

01 Hình thức triển khai

・Phiếu đánh giá: Chúng tôi sẽ liệt kê các kỹ năng mà công ty đang muốn đánh giá nhân viên của mình, và thiết kế 5 câu hỏi cho mỗi kỹ năng. Sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu chính nhân viên và cấp trên của nhân viên đó đánh giá năng lực hiện tại của nhân viên, và mức độ quan trọng theo thang điểm 5.

・ Phỏng vấn: Dựa trên kết quả đánh giá bằng phiếu khảo sát, chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn 1-1. Qua việc phỏng vấn, chúng tôi có thể đánh giá được một lần nữa không chỉ trình độ hiện tại, mà cả thái độ, cũng như năng lực của người đó, những yếu tố mà chúng ta không thể đánh giá được chỉ qua phiếu khảo sát.


02 Hiệu quả

・Có thể chỉ rõ ra được “điểm mạnh” và “điểm cần cải tiến” của nhân viên.

・Có thể xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả.

・Có những thông tin hữu ích hỗ trợ việc xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên, cũng như để xem xét luân chuyển vị trí.


03 Trình tự tiến hành


 


04 Trường hợp thực tế


05 THAM KHẢO THÊM
Tải pamphlet chương trình 「Tư vấn đánh giá năng lực nhân viên」