Cách tiến hành PDCA

Công cụ kiên quyết để nâng cao hiệu quả làm việc
 1. Bạn băn khoăn làm thế nào để có thể xây dựng các mục tiêu cụ thể và đo lường được?
 2. Bạn muốn biết cách xây dựng một kế hoạch chi tiết để thực hiện mục tiêu đề ra?
 3. Bạn muốn nắm bắt được tiến độ của dự án một cách rõ ràng?
 4. Bạn chưa kịp thời cải tiến kế hoạch hoặc chưa biết cách để cải tiến khiến cho kế hoạch bị gián đoạn giữa chừng?

Hãy tham gia khóa học “Cách tiến hành PDCA” do AIMNEXT VIETNAM tổ chức. PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra một kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check), từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action). Khóa học giúp cho học viên hiểu được ý nghĩa của PDCA, đồng thời có những hoạt động thực hành cụ thể để học viên có thể áp dụng vào thực tiễn.

SƠ LƯỢC

 • Thời gian:
 • Ngôn ngữ:
 • Hình thức đào tạo:
 • Phương pháp đào tạo:
2 ngày
Tiếng Việt
Tại công ty khách hàng
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Hiểu tầm quan trọng của việc tiến hành công việc theo PDCA (Plan - Do - Check - Action)
 • Ứng dụng được PDCA vào công việc hàng ngày và cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc.

ĐỐI TƯỢNG

 • Nhân viên, Trưởng nhóm, Giám sát

NỘI DUNG

Phần 1: PDCA là gì Phần 2: Những điểm lưu ý để áp dụng PDCA
2.1. Bước 1: PLAN
~Hãy xác nhận mục tiêu/ mục đích, lập kế hoạch thực hiện công việc~
2.2. Bước 2: DO
~Hãy tiến hành công việc 1 cách hiệu quả~
2.3. Bước 3: CHECK
~Không xác minh thì không có thành quả. Hãy đo lường/ phân tích kết quả công việc và ứng dụng vào hành động tiếp theo~ 
2.4. Bước 4: ACTION:  
~Hãy sử dụng kết quả đã xác minh, xem xét các bước tiếp theo để hoàn thành mục tiêu~ 
Phần 3: Ứng dụng vòng tròn PDCA   Phần 4: Tạo kế hoạch hành động

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

Tại thời điểm 4/2017
430Học viên đã tham gia khóa học
104Doanh nghiệp đã tham gia khóa học
100%  Đánh giá nội dung khóa học "Hữu ích" trở lên (trong đó 58% đánh giá "Rất hữu ích)
99%Đánh giá giảng viên “Tốt” trở lên” (trong đó 43% đánh giá “Rất tốt”)

Phản hồi của học viên

”Thực hiện công việc tốt hơn, biết cách lập kế hoạch, phân tích nguyên nhân, triển khai vấn đề, đạt mục tiêu.”

(Học viên khóa Inhouse năm 2017)


"Tiêu chuẩn hóa, hệ thống lại cách làm việc. Thiết lập mục tiêu, phương thức tiến hành quản lý mục tiêu. Nâng cao nhận thức."

(Học viên khóa Inhouse năm 2017)

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Cách tiến hành PDCA" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.