Thiết lập hệ thống quản lý theo mục tiêu (MBO)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỖI NHÂN VIÊN LUÔN CHỦ ĐỘNG, NỖ LỰC HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC, QUA ĐÓ CÔNG TY ĐẠT MỤC TIÊU VÀ KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN?

 Làm thế nào để mỗi cá nhân đều thấu hiểu định hướng chung của tổ chức và bộ phận mình, từ đó có động lực và nỗ lực
    mạnh mẽ, tự đặt ra các mục tiêu công việc để đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức?

 Làm thế nào để nhân viên biết cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng, cụ thể, đo lường bằng con số, đồng thời lên kế hoạch hành động
    cụ thể để hướng đến mục tiêu? 

 Làm thế nào để tạo động lực cho nhân viên thực hiện mục tiêu mà không phải là cảm giác bị ép buộc. Đồng thời, giúp nhân viên
    hiểu được vai trò của bản thân, thúc đẩy cam kết, trách nhiệm của họ?

 Làm thế nào để có thể sử dụng kết quả thực hiện mục tiêu vào đánh giá nhân sự một cách công bằng, và phản hồi hiệu quả
    nhằm phát triển năng lực, tạo cơ hội phát triển cho nhân viên? 

  SƠ LƯỢC

  • Thời gian:
  • Ngôn ngữ:
  • Địa điểm:
  • Phương pháp đào tạo:
  2 ngày 
  Tiếng Việt
  Tại công ty khách hàng
  Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.

MỤC TIÊU

 • Hiểu được định nghĩa và mục đích, tầm quan trọng của việc thực hiện MBO trong tổ chức.
 • Nắm được quy trình tổng thể của MBO từ việc thiết lập mục tiêu đến việc đánh giá
 • Nắm được quy trình thực hiện và quản lý mục tiêu theo vòng tròn PDCA.
 • Thực hành và tham gia vào quá trình thực hiện MBO trong tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG

 • Nhân viên, trưởng nhóm, cấp quản lý trung gian và ứng cử viên quản lý người Việt.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO (2 NGÀY)

Phần 1:Quản lý theo mục tiêu là gì? Phần 2:Giới thiệu chương trình MBO & Luyện tập
Phần 3: Kế hoạch hành động.

NỘI DUNG TƯ VẤN (KHÔNG BẮT BUỘC)

* Nếu quý khách hàng có nhu cầu thiết lập hệ thống MBO trong công ty, giúp nhân viên hiểu và vận dụng được ngay trong thực tế công việc, chúng tôi đề xuất khách hàng nội dung các bước tư vấn như sau: 

Phần 1:Tổ chức họp phổ biến định hướng công ty Phần 2:Đào tạo, Tư vấn
Phần 3:Báo cáo

* Đối với khách hàng cần phải báo cáo cho cấp trên người Nhật, chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ biên, phiên dịch cho quý khách hàng. 

Phản hồi của học viên

Đang cập nhật 
Đang cập nhật 

THAM KHẢO THÊM

Tải pamphlet khóa học “Thiết lập hệ thống quản lý mục tiêu" tại đây. 

Để nhận tài liệu mẫu của khóa học, vui lòng liên hệ tại đây.

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN

Học viên nên tham gia các khóa học sau cùng khóa học “Thiết lập hệ thống quản lý mục tiêu (MBO)”


Chuyên mục